Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds2021:27)

Remissvar

Konstnärsnämnden är remissinstans i frågor som rör konstnärers villkor, vår bidragsgivning eller oss som myndighet. Remissförfarandet ger oss möjlighet att lämna synpunkter på förslag från utredningar som regeringen tillsatt samt på rapporter och liknande från andra myndigheter.