Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Statistik- och fördjupningsrapport 2015

Rapport

Med början 2016 ger Konstnärsnämnden en mer detaljerad beskrivning av senaste årets verksamhet avseende myndighetens stipendie- och bidragsgivning samt verksamheten inom de internationella programmen i en särskild rapport. Tidigare låg motsvarande material i årsredovisningen, men var egentligen för omfattande för de syften som årsredovisningen ska fylla.

Rapporten är alltså ett komplement till årsredovisningen som visar hur myndigheten praktiskt genomförde en del av de många uppdrag den tilldelats. Den betonar de uppgifter som rör det direkta stödet till enskilda konstnärer och till konstnärlig utveckling i stort.