Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet – Ludvig Beckman

Skrifter

Konstnärsnämnden publicerar tematiska skrifter med texter av externa skribenter. Texterna speglar skribentens perspektiv, och inte nödvändigtvis myndighetens. Skrifterna har en bred målgrupp men vänder sig vanligtvis till konstnärer och andra verksamma på kulturområdet.

Beställ tryckt publikation