Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämndens remissvar på betänkandet Ett trygghetssystem för alla (SOU 2023:30)

Konstnärsnämnden anser att utredningen har ett flertal förslag som kan gynna gruppen yrkesverksamma konstnärer. Vi menar att de huvudsakliga reformförslagen kommer att stärka konstnärers villkor genom en förenklad och förbättrad tillgång till sjukförsäkringen. Konstnärsnämnden välkomnar även särskilt förslaget att statliga konstnärspolitiska stipendier ska räknas som inkomst av anställning och därmed vara SGI-grundande.

Det nuvarande systemet är inte anpassat till yrkesverksamma konstnärers yrkesförhållanden som präglas av korta anställningar och uppdrag hos olika uppdragsgivare.