Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärers arbetsmiljö

Rapport

Konstnärsnämnden har i uppdrag att analysera och informera om konstnärers ekonomiska och sociala villkor samt följa upp den egna verksamheten och bidragsgivningen. Utredningar och uppföljningar publiceras i form av rapporter och promemorior (PM). Våra målgrupper är regeringen, andra myndigheter och organisationer.

Beställ tryckt publikation