Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

F-Skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – Några särskilda utpekade frågor (SOU 2018:49)

Remissvar

Konstnärsnämnden är remissinstans i frågor som rör konstnärers villkor, vår bidragsgivning eller oss som myndighet. Remissförfarandet ger oss möjlighet att lämna synpunkter på förslag från utredningar som regeringen tillsatt samt på rapporter och liknande från andra myndigheter.