Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU2018:57)

Remissvar

Konstnärsnämnden är remissinstans i frågor som rör konstnärers villkor, vår bidragsgivning eller oss som myndighet. Remissförfarandet ger oss möjlighet att lämna synpunkter på förslag från utredningar som regeringen tillsatt samt på rapporter och liknande från andra myndigheter.