Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Skicka e-faktura till Konstnärsnämnden

Från den 1 april 2019 ska alla leverantörer skicka e-faktura till oss på Konstnärsnämnden.

Lag om krav på e-faktura

Enligt lagen ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat har överenskommits. Det innebär att du som är leverantör till oss ska skicka fakturor enligt formatet PEPPOL BIS Billing 3.0, om inte annat format har överenskommits, exempelvis Svefaktura 1.0.

Kom ihåg att ange vår referens i fakturan.

Observera: Pdf är inte är ett godkänt format.

Sammanfattning av begrepp

Peppol-adress:  0007:2021003252

Partsidentitet: 2021003252

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1145

GLN-nummer: 7340093212663

Ni som kan e-fakturera redan i dag

PEPPOL

Konstnärsnämnden kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för PEPPOL finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOL.

Konstnärsnämndens PEPPOL-ID: 0007:2021003252.

Format som Konstnärsnämnden kan ta emot i PEPPOL-nätverket:

 • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
 • Svefaktura BIS 5A 2.0 (faktura och kreditnota)
 • PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).
 • Konstnärsnämnden använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

  Format: SFTI Svefaktura

  Partsidentitet: 2021003252 (vårt organisationsnummer)

  Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS

  Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1145

  Köper ni tjänster från en VAN-operatör i dag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

 • Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan.

Ni som inte e-fakturerar i dag

Om ni har ett affärssystem: Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktureringstjänst: Passar inget av ovanstående alternativ kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta oss på e-post så skickar vi er en inbjudan till Leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center).

Kontakta oss om du har frågor