Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

What do we learn from making? The journey of Garland magazine

Scroll down for English

Välkommen till en presentation och ett lyssningsevenemang med Kevin Murray, redaktör för Garland magazine och Knowledge House for Craft, introduktion och moderering av Christina Zetterlund.

”Teori och praktik betraktas ofta som separata sysselsättningar. Ändå vet vi att inom områden som hantverk får man kunskap genom att göra. Hur värderar vi den kunskapen när vi konsumerar dessa handgjorda föremål?”

Hantverkare som arbetar med en väv

Artisans visit the Museum of Natural History. Foto: Artesanías de Chile

Garland magazine är en organisk plattform för att dela historier bakom det som görs i den stora världen. Plattformen är värd för tänkare och skapare från 73 länder som inspireras av varandras engagemang i att hålla kulturer levande genom sina egna händer.

Knowledge House for Craft är en form av organisering och online-plattform som har vuxit fram tillsammans med en generation av ”tänkare – görare” som artikulerar idéer genom sin skickliga användning av material. Med respekt för upphovspersonen undersöker projektet praktiker för utbyte av kunskap.

What do we learn from making? The journey of Garland magazine presenteras av IASPIS och på Luleåbiennalen som en del av Läranderummet.

Kevin Murray är redaktör för Garland magazine och kunskapsarbetare för hantverk, baserad i Melbourne, Australien. Han är för närvarande vice ordförande för World Crafts Council – International. 2000 – 2007 var han chef för Craft Victoria där han utvecklade Scarf Festival och South Project. Han har kurerat många utställningar, inklusive Water Medicine: Precious Works for an Arid Continent och Seven Sisters: Fiber Works from the West. Hans böcker inkluderar Craft Unbound: Make the Common Precious (Thames & Hudson, 2005) och med Damian Skinner, Place and Adornment: A History of Contemporary Jewellery in Australia and New Zealand (Bateman, 2014). Han är för närvarande internationell curator för Tel Aviv Craft & Design Biennale.

Christina Zetterlund är hantverks- och designhistoriker verksam som utbildare, curator och forskare med intresse för historieskrivning där design och hantverk blir ett perspektiv för att undersöka samhällsförhållanden. Christina Zetterlund är tillsammans med Onkar Kular curator för Luleåbiennalen 2022.

English

What do we learn from making? The journey of Garland magazine

Date: Monday 5 December 2022
Time: 6 – 7.30 pm (ECT)
Place: IASPIS/Konstnärsnämnden and online
Address: Maria Skolgata 83, Stockholm
Language: English
Free admission, no reservation needed
The event is streamed here >

Welcome to a presentation and listening event with Kevin Murray, editor of Garland magazine and member of the Knowledge House for Craft, with introduction and moderation by Christina Zetterlund.

“Theory and practice are often considered separate pursuits. Yet we know that in fields like craft, knowledge is gained through making. While we consume the objects made by hand, how do we value the knowledge that is gained?”

Garland magazine is an organic platform for sharing stories behind what is made in the wider world. It hosts thinkers and makers from 73 countries who are inspired by the commitment each other makes to keep their cultures alive, with their own hands.

The Knowledge House for Craft is an association and online platform that has emerged alongside a generation of “thinker-makers”, who articulate ideas through their skilled use of materials and consider ways of exchanging knowledge that respects the maker as author.

What do we learn from making? The journey of Garland magazine is presented by IASPIS and Luleå Biennial as part of the Learning room.

Kevin Murray is the editor of Garland and a knowledge worker for the crafts, based in Melbourne, Australia. He is currently Vice-President of World Crafts Council – International. Between 2000 and 2007 he was Director of Craft Victoria where he developed the Scarf Festival and the South Project. He has curated many exhibitions, including “Water Medicine: Precious Works for an Arid Continent, and Seven Sisters: Fibre Works from the West. His books include Craft Unbound: Make the Common Precious (Thames & Hudson, 2005), and, with Damian Skinner, Place and Adornment: A History of Contemporary Jewellery in Australia and New Zealand (Bateman, 2014). He is currently the international curator of the Tel Aviv Craft & Design Biennale.

Christina Zetterlund is a craft and design historian working as an educator, curator and researcher with an interest in historiography where design and craft become a perspective for investigating social conditions. Christina Zetterlund is co-curator of the Luleå Biennial 2022.