Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Wader The Ditch: A studio exhibition by MSR FCJ

Scroll down for English

Varmt välkommen till en exklusiv ateljéutställning Wader The Ditch av den brittiska konstnärsduon MSR FCJ under deras nuvarande residence på IASPIS i Stockholm.

För endast en kväll bjuder Mike S Redmond & Faye Coral Johnson (MSR FCJ) in dig till sin ateljé för en avslappnad visning av målningar och teckningar och med en introduktion av Sara Andy Ludvigsson från Andy’s Gallery i Stockholm. Som att gå in i en skissbok i naturlig storlek, visas färdiga verk och pågående arbeten som skapats under deras tre månader långa vistelse. Detta visas tillsammans med ett urval av målningar från början av 2022.

Evenemanget är en del av två konstnärspresentationer på IASPIS med Khaled Hafez och Mike S Redmond & Faye Coral Johnson (MSR FCJ).

Wader The Ditch affisch

Wader The Ditch, affisch av MSR FCJ

Program
17:00 – 20:00 Studio 1 och studio 4 är öppna
17: 30 Studio 1: Art Practices, Art Education, and Self-Censorship, Khaled Hafez samtalar med Maria Lantz, Rektor på Konstfack, Stockholm
18:00 Studio 1: Wader The Ditch – en ateljéutställning med MSR FCJ, introduktion av Sara Andy Ludvigsson från Andy’s Gallery, Stockholm

Mike S Redmond och Faye Coral Johnson (MSR FCJ) är en konstnärsduo baserad i Storbritannien som har samarbetat sedan 2006. De tar avstånd från den traditionella inställningen till konst och arbetar istället i en intuitiv och experimentell praktik där testar olika idéer om skapandet. De producerar storskaliga serieteckningsinspirerade verk där det abstrakta är figurativt, det flyktiga en skatt, berättelserna tvetydiga och sammanhanget dunkelt. Omarbetade, successivt framväxande och muterande scener framträder i en måleri- och teckningsprocess som går fram och tillbaka och uppvisar vissa likheter med överlappande klotter i en skissbok. Som ett resultat av detta samarbete, som ligger någonstans mellan kaos och en harmonisk kombination av visuella idéer, uppstår en fullständig sammansmältning, ett tredje betraktelsesätt, en medelväg, som är lika oförutsedd som förvånansvärt personlig.

English

Wader The Ditch: A studio exhibition
by MSR FCJ

Date:  Monday 20 February 2023
Time: 5:00 – 8:00 pm (door closes at 6:00 pm)
Place: IASPIS/Konstnärsnämnden, studio 4
Address: Maria Skolgata 83, Stockholm
Language: English
Free admission, no reservation needed

You are warmly welcome to an exclusive studio exhibition Wader The Ditch by British artist duo MSR FCJ in their current artist-in-residence studio at IASPIS, Stockholm.

For one night only, Mike S Redmond & Faye Coral Johnson (MSR FCJ) invites you inside their studio for a relaxed viewing of paintings and drawings with an introduction from Sara Andy Ludvigsson from Andy’s Gallery in Stockholm. Like entering a life-size sketchbook, on view are works and works in progress created during their three-month residency, along with a selection of paintings from early 2022.

The event is a part of two simultaneous artists presentations at IASPIS with Khaled Hafez and Mike S Redmond & Faye Coral Johnson (MSR FCJ).

Programme
5 – 8:00 pm Studio 1 and studio 4 are open
5:30 pm Studio 1: Art Practices, Art Education, and Self-Censorship, Khaled Hafez in conversation with Maria Lantz, Vice Chancellor at Konstfack, Stockholm
6:00 pm Studio 4: Wader The Ditch, a studio exhibition by MSR FCJ, introduction by Sara Andy Ludvigsson from Andy’s Gallery, Stockholm

Mike S Redmond & Faye Coral Johnson (MSR FCJ) are a collaborative artist duo based in the UK, who have been working together since 2006. Rejecting traditional attitudes towards art, they consciously push ideas of making through an intuitive and experimental approach. Comics are large scale, abstract is figurative, ephemeral is treasure, narrative is ambiguous and context is obscured. Reworked and built up over time, mutating scenes reveal themselves through their back and forth painting and drawing process, forming like piles of doodles in a sketchbook. Through this collaborative exchange, somewhere between the chaos and the harmony of melding visual ideas, there is a complete merging, a third view, a middle ground, that is unforeseen and mind-bogglingly personal.