Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vulnerability by Design: Environments, Animals

En serie seminarium om etiska och politiska aspekter av socialt engagerad design, gränser, kroppar och miljöer

Datum: tisdag 22 oktober 2019
Tid: 17.00–19.30
Plats: Konstnärsnämnden, Projektrummet
Adress: Maria skolgata 83, Stockholm
Språk: engelska

Välkommen till det första seminariet i denna serie där Mauricio CorbalanDon KulickÅsa Ståhl och Kristina Lindström tillsammans med Mahmoud Keshavarz kommer att diskutera etiska frågor kring engagemang och relationer med icke mänskliga arter såsom djur och skadedjur.

Vulnerability by Design utforskar förhållandet mellan design och olika former av sårbarhet eller utsatthet kopplade till människor, djur och miljö. Design som socialt engagerad praktik engagerar sig i olika sammanhang men riskerar att även bidra till nya former av utsatthet. Vilka metoder och kunskaper behövs för att identifiera etiska och politiska aspekter av detta engagemang kopplat till olika förutsättningar och situationer? I en serie seminarium med olika fokus; gränser, kroppar och miljö, kommer detta att belysas och diskuteras med inbjudna svenska och internationella gäster.

Under det senaste decenniet har det skett en spridning av designmetoder som engagerar sig i frågor om sårbarhet och utsatthet kopplad till olika individer, grupper och varelser, från människor till djur och miljöer. Dessa metoder syftar ofta till att övervinna eller motverka utsatthet i dessa olika sammanhang. Här förlitar man sig ofta på designens centrala förmåga att spekulera, föreställa sig eller förutse möjliga relationer, arrangemang och konfigurationer mellan befintliga situationer och möjliga framtider. I dessa processer finns det dock många antaganden och oklarheter kring vad en utsatt situation är och om den kräver ett ingripande genom design. Vem och under vilka förhållanden kan hävda en mindre utsatt position där man kan närma sig en mera utsatt sådan och som man tycker är i behov av en designlösning? Är design bara ett verktyg, separerat från detta utsatta sammanhang som det ämnar ta sig an? Finns det en risk att designen skapar nya former av utsatthet genom att engagera sig i dessa sammanhang? Hur kan materialitet, partiskhet och begränsningar inom designen dessutom bidra till ytterligare utsatthet?

Mauricio Corbalan är arkitekt, forskare och tillsammans med Pio Torroja grundare av av m7red i Buenos Aires. I sin praktik fokuserar han på hur städer och territorier idag omorganiseras i relation till data, kön och arter. Dessa aspekter bidrar idag alltmer till att omforma våra städer vilket vi kan ställa i relation till hur modernismen tidigare formade det publika rummet. Sammanslagningen av etik och design, krisen inom vetenskaplig kunskap och uppkomsten av metadatasamhället har radikalt förändrat sättet att förstå komplexa urbana fenomen.

Don Kulick är Professor i antropologi och Forskningschef för forskningsprogrammet Engaging Vulnerability på Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. Hans forskning och skrivande täcker en mängd olika ämnen och discipliner, inklusive sociolingvistik, genus- och sexualitetsstudier, funktionshinderstudier och queerteori. Han har publicerat om språk socialisering, språkdöd, inhemska former av kristendom, sexarbete och prostitution, reflexiv epistemologi, fettstudier och djurstudier. Han har bedrivit omfattande antropologiskt fältarbete i Papua Nya Guinea, Brasilien och Skandinavien.

Åsa Ståhl och Kristina Lindström är grundare av Un/Making Studio som har till att vara syfte att utforska alternativ till progressivistiska och antropocentriska sätt att tänka och göra inom design. Med en bas i deltagande och spekulativ design i kombination med feministisk teknikvetenskap arbetar de aktivt med publik under deras forskningsprocess och utställningar. Åsa Ståhl är Lektor i design vid Linnéuniversitetet, Växjö, Sverige. Kristina Lindström är Lektor i design vid Institutionen för konst och kommunikation vid Malmö universitet.

Vulnerability by Design är en del av en ny serie publika evenemang på Iaspis med fokus på att kritiskt belysa och diskutera hur socialt engagerad praktik inom design och arkitektur kan engagera sig i brännande samhällsfrågor. Programmet utvecklas genom olika teman och format från och med hösten 2019. Vulnerability by Design utvecklas av Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer med projektsamordnare Magnus Ericson, i samarbete med Mahmoud Keshavarz, Forskare vid Engaging Vulnerability på Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.

För frågor kontakta Magnus Ericsonme@iaspis.se