Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vulnerability by Design: Borders, Urban Borders

Välkommen till det andra evenemanget i denna seminarieserie där Jess Myers och Nazem Tahvilzadeh, tillsammans med Mahmoud Keshavarz kommer att diskutera hur städer styrs av formandet av gränser, från rasprofilering och polisarbete till privatisering och gentrifiering. Utöver detta diskuteras frågor kring villkor för engagemang i urbana orättvisor i en nyliberal tid.

Vulnerability by Design utforskar förhållandet mellan design och olika former av sårbarhet eller utsatthet kopplade till människor, djur och miljö. Design som socialt engagerad praktik engagerar sig i olika sammanhang men riskerar att även bidra till nya former av utsatthet. Vilka metoder och kunskaper behövs för att identifiera etiska och politiska aspekter av detta engagemang kopplat till olika förutsättningar och situationer? I en serie seminarium med olika fokus; gränser, kroppar och miljö, kommer detta att belysas och diskuteras med inbjudna svenska och internationella gäster.

Under det senaste decenniet har det skett en spridning av designmetoder som engagerar sig i frågor om sårbarhet och utsatthet kopplad till olika individer, grupper och varelser, från människor till djur och miljöer. Dessa metoder syftar ofta till att övervinna eller motverka utsatthet i dessa olika sammanhang. Här förlitar man sig ofta på designens centrala förmåga att spekulera, föreställa sig eller förutse möjliga relationer, arrangemang och konfigurationer mellan befintliga situationer och möjliga framtider. I dessa processer finns det dock många antaganden och oklarheter kring vad en utsatt situation är och om den kräver ett ingripande genom design. Vem och under vilka förhållanden kan hävda en mindre utsatt position där man kan närma sig en mera utsatt sådan och som man tycker är i behov av en designlösning? Är design bara ett verktyg, separerat från detta utsatta sammanhang som det ämnar ta sig an? Finns det en risk att designen skapar nya former av utsatthet genom att engagera sig i dessa sammanhang? Hur kan materialitet, partiskhet och begränsningar inom designen dessutom bidra till ytterligare utsatthet?

Jess Myers är arkitekt, författare, poddare och strateg med inriktning på stadsplanering och arkitektur som är baserad I New York. Hon är redaktör för en bokserie om social rättvisa, Taking Freedom, som ska publiceras i samarbete med kanadensiska och amerikanska fackförbundet SEIU, Sage Publications och Community Innovators Lab på Massachusetts Institute of Technology. I podcasten Here There Be Dragons gör hon en djupdykning i gränslandet mellan identitetspolitik och säkerhetspolitik i det offentliga rummet, genom stadsbornas ögon. Tidigare har Jess jobbat med olika uppgifter – som arkivarie, forskare, analytiker – i både New York och Paris, och som kulturarbetare hos exempelvis Bernard Tschumi Architects.

Nazem Tahvilzadeh är forskare i Urbana och regionala studier på Kungl. Tekniska Högskolan I Stockholm. Han skriver om demokrati och städer i ljuset av snabbt växande ojämlikheter. Hans forskning handlar övergripande om kritiska perspektiv på urban politik och offentlig förvaltning med fokus på makt, demokrati och policyfrågor. Han inriktar sig på makt och demokratifrågor i stadsutvecklingspolitik med särskild fokus på medborgardeltagande, medborgardialoger, segregation och det civila samhället i den urbana periferin samt hållbar utveckling som politiskt koncept. En stor del av hans forskning bedrivs i form av utvärderingar, policyanalyser och samproduktioner med planerare och andra tjänstepersoner inom offentlig sektor.

Vulnerability by Design är en del av en ny serie publika evenemang på Iaspis med fokus på att kritiskt belysa och diskutera hur socialt engagerad praktik inom design och arkitektur kan engagera sig i brännande samhällsfrågor. Programmet utvecklas genom olika teman och format från och med hösten 2019. Vulnerability by Design utvecklas av Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, med Projektsamordnare Magnus Ericson, i samarbete med Mahmoud Keshavarz, Forskare vid Engaging Vulnerability på Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.

För frågor kontakta Magnus Ericsonme@iaspis.se