Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vulnerability by Design

Environments: Urban Precarity

En serie seminarium om etiska och politiska aspekter av socialt engagerad design, gränser, kroppar och miljöer

Kenneth Kaunda, The Border, Chunga Landfill, Lusaka. Foto: Thandi Loewenson, 2017.

Välkommen till det tredje seminariet där Maryam Fanni, Thandi Loewenson och Abdoumaliq Simone diskuterar med Mahmoud Keshavarz kring hur sårbarheter bildas genom olika rumsliga praktiker för stadsförnyelse, infrastrukturell utveckling och kommersialisering av livet i staden. Hur kan designen som är tänkt att minska urbana miljöers osäkerhet i sin tur skapa nya former av sårbarheter för mänskliga och icke-mänskliga arter som bor, arbetar eller rör sig genom staden? Och hur gör olika grupper och individer motstånd mot en sådan utveckling och hur ställer de om sina egna ömtåliga men angelägna infrastrukturer för liv och arbete i städer?

Vulnerability by Design utforskar förhållandet mellan design och olika former av sårbarhet eller utsatthet kopplade till människor, djur och miljö. Design som socialt engagerad praktik engagerar sig i olika sammanhang men riskerar att även bidra till nya former av utsatthet. Vilka metoder och kunskaper behövs för att identifiera etiska och politiska aspekter av detta engagemang kopplat till olika förutsättningar och situationer? I en serie seminarium med olika fokus; gränser, kroppar och miljö, kommer detta att belysas och diskuteras med inbjudna svenska och internationella gäster.

Under det senaste decenniet har det skett en spridning av designmetoder som engagerar sig i frågor om sårbarhet och utsatthet kopplad till olika individer, grupper och varelser, från människor till djur och miljöer. Dessa metoder syftar ofta till att övervinna eller motverka utsatthet i dessa olika sammanhang. Här förlitar man sig ofta på designens centrala förmåga att spekulera, föreställa sig eller förutse möjliga relationer, arrangemang och konfigurationer mellan befintliga situationer och möjliga framtider. I dessa processer finns det dock många antaganden och oklarheter kring vad en utsatt situation är och om den kräver ett ingripande genom design. Vem och under vilka förhållanden kan hävda en mindre utsatt position där man kan närma sig en mera utsatt sådan och som man tycker är i behov av en designlösning? Är design bara ett verktyg, separerat från detta utsatta sammanhang som det ämnar ta sig an? Finns det en risk att designen skapar nya former av utsatthet genom att engagera sig i dessa sammanhang? Hur kan materialitet, partiskhet och begränsningar inom designen dessutom bidra till ytterligare utsatthet?

Vulnerability by Design är en del av en serie publika evenemang på IASPIS med fokus på att kritiskt belysa och diskutera hur socialt engagerad praktik inom design och arkitektur kan engagera sig i brännande samhällsfrågor. Programmet har utvecklas genom olika teman och format sedan hösten 2019. Vulnerability by Design har utvecklats av IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer, med Projektsamordnare Magnus Ericson, i samarbete med Mahmoud Keshavarz, Lektor i Design Studies på HDK – Valand, Göteborgs universitet och forskare vid Engaging Vulnerability på Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/85792670256?pwd=YkVmcDJuMVBIbVZyYkpiaVVWZkZkZz09

Meeting ID: 857 9267 0256
Passcode: 799043