Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Urgent Pedagogies: Methodologies. Tre samtal om pedagogik på arkitekturbiennalen i Venedig 2023

Scroll down for English

Välkommen till en serie samtal som syftar till att dela och utbyta kunskap om metoder för att skapa pedagogiska miljöer kopplat till olika brännande frågor, sammanhang och förutsättningar.

I tre samtal diskuteras olika exempel kopplade till vård, kulturarv och miljö. Medverkar gör arkitekter, designers, curatorer, forskare och akademiker: Dalida María Benfield och Christopher Bratton, Francisco Díaz, Emilio Distretti, Suha Hassan, Sandi Hilal och Alessandro Petti, Laura Kurgan, Yelta Köm, Mona Mahall, Paulo Moreira, Marina Otero Verzier, Paulo Tavares, Gediminas och Nomeda Urbonas, introduktion och moderering av Pelin Tan och Magnus Ericson.

Foto: Pelin Tan.

Terrestrial Cosmologies – en workshop i kurdisk by, om kollektiv design, icke-extraherande praktik, klimat-rättigheter och vård. Med Lead by Jesko Fezer, Elisabeth Tauber, Pelin Tan.

Läs mer om evenemanget, deltagare och program på urgentpedagogies.iaspis.se

Urgent Pedagogies är ett IASPIS-projekt och en plattform för undersökande och delande av kunskap och erfarenhet kring hur socialt engagerad kritisk rumslig praktik kan agera i relation till och som svar på akuta frågor kopplat till social rättvisa och jämlikhet, olika former av konflikter. Det undersöker och diskuterar strategier och miljöer för lärande, avlärande, möjligheter att tänka tillsammans och skapande av alternativa former för att producera och dela kunskap. Projektet är initierat och organiserat av IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form. Projektet har utvecklats och drivs av Magnus Ericson, Programansvarig Form, IASPIS och Pelin Tan, sociolog, curator och Professor, Fine Arts Faculty, på Batman University Turkiet.

English

Urgent Pedagogies: Methodologies. Three conversations on pedagogies at the Venice Biennale of Architecture 2023

Date: May 18 – 20, 2023
Time: See programme
Place: Studio Giardini
Address: 798 Rio Terà S. Isepo, Venice, Italy
Language: English
Only pre-registration, limited space

Welcome to a series of conversations that aims at sharing experience of methodologies in building environments for learning in relation to different urgencies, contexts and conditions.

On the occasion of the Venice Biennale of Architecture 2023, IASPIS presents three conversations related to issues of Care, Herritage and Environment with architects, designers, curators, researchers and academics, including: Dalida María Benfield and Christopher Bratton, Francisco Díaz, Emilio Distretti, Suha Hassan, Sandi Hilal and Alessandro Petti, Laura Kurgan, Yelta Köm, Mona Mahall, Paulo Moreira, Marina Otero Verzier, Paulo Tavares, Gediminas and Nomeda Urbonas, introduction and moderation by Pelin Tan and Magnus Ericson.

Read more about the event and the participants on urgentpedagogies.iaspis.se

Urgent Pedagogies is an IASPIS project and platform for inquiry, sharing knowledge and experience on how socially engaged critical spatial practice may act in relation and response to the urgencies of social justice and equality, contested territories and conditions of conflict, and though strategies and settings for learning, un-learning, thinking together, and alternative forms of producing and sharing knowledge. The project is developed and pursued by Magnus Ericson, Head of IASPIS Applied Arts programme and Pelin Tan, sociologist, curator and Professor, Fine Arts Faculty, Batman University, Turkey.