Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Urgent Pedagogies launches Issue#5: Pluriversality

Scroll down for English

Välkommen till lanseringen av Urgent Pedagogies Issue #5: Pluriversality, som lyfter fram en rad pedagogiska metoder, i bilder, ord och ljud. De medverkande presenterar transmoderna perspektiv på (av)institutionaliserade, geopolitiskt sub-alterniserade, filosofiskt upproriska och annars motståndskraftiga världar.

Medverkande: Sibonelo Gumede, Joanna Haigood, Katrine Dirckinck-Holmfeld, Joseph Kamaru (KMRU), Margarita Kuleva, Isabelle Massu, EM Mirembe, Bruno Moreschi, Stella Nyanzi, Yvonne Adhiambo Owuor, Gabriel Pereira, introduktion och moderation av Dalida María Benfield och Christopher Bratton samt Pelin Tan och Magnus Ericson.

Person framför projektion med ord på Maya-språk

Föreläsning av Maya-lingvist Fidencio Briseño Chel, “Indigenous Planetary Ways of Knowing” workshop, Mérida, Mexico, Center for Arts, Design, and Social Research, 2019. Foto: Christopher Bratton

Detta nummer är gästredigerat av Dalida María Benfield och Christopher Bratton, grundare av the Center for Arts, Design, and Social Research (CAD+SR). De presenterar bidrag från konstnärer, aktivister och tänkare som förslag till befriande pedagogik som itererar ett ”pluriversum” (Pluriverse), den term som myntats av Arturo Escobar som ett verktyg för att av-centrera västerländsk modernitet. Deras olika metoder korsar många världar, flera kosmologier och platser, samtidigt som de betonar den dynamiska sammankopplingen mellan människor, kulturer och jordens andra varelser.

Urgent Pedagogies är ett IASPIS-projekt och en plattform för undersökande och delande av kunskap och erfarenhet kring hur socialt engagerad kritisk rumslig praktik kan agera i relation till och som svar på akuta frågor kopplat till social rättvisa och jämlikhet, olika former av konflikter. Det undersöker och diskuterar strategier och miljöer för lärande, avlärande, möjligheter att tänka tillsammans och skapande av alternativa former för att producera och dela kunskap. Projektet är initierat och organiserat av IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form. Projektet har utvecklats och drivs av Magnus Ericson, Programansvarig Form, IASPIS och Pelin Tan, sociolog, curator och Professor, Fine Arts Faculty, på Batman University Turkiet.

Läs mer om evenemanget och de deltagande på urgentpedagogies.iaspis.se

English

Urgent Pedagogies launches Issue#5: Pluriversality

Date: Thursday 16 March 2023
Time: 3.00 – 5.00 pm (CET)
Place: Online
Language: English
Join online here

Welcome to the launch of Urgent Pedagogies Issue #5: Pluriversality, guest edited by Dalida María Benfield and Christopher Bratton founders of the Center for Arts, Design, and Social Research (CAD+SR).

This issue is sharing pedagogical practices; convening images, words, and sounds; and engaging the trans-modern perspectives that emerge from the many (de)institutionalized, geo-politically sub-alternized, philosophically insurgent, and otherwise resistant worlds of its contributors.

The editors frame the contributions of the thinkers, artists and activists in Issue 5 as proposals towards liberatory pedagogies that iterate a “pluriverse”, the term offered by Arturo Escobar as a tool for de-centering Western modernity. Their diverse practices cross many worlds, multiple cosmologies and places, while emphasizing the dynamic interconnection between humans, cultures, and earth’s other beings.

Participants include contributors Sibonelo Gumede, Joanna Haigood, Katrine Dirckinck-Holmfeld, Joseph Kamaru (KMRU), Margarita Kuleva, Isabelle Massu, EM Mirembe, Bruno Moreschi, Stella Nyanzi, Yvonne Adhiambo Owuor, Gabriel Pereira, introduction and moderation by Dalida María Benfield and Christopher Bratton, welcome by Pelin Tan and Magnus Ericson.

Urgent Pedagogies is an IASPIS project and platform for inquiry, sharing knowledge and experience on how socially engaged critical spatial practice may act in relation and response to the urgencies of social justice and equality, contested territories and conditions of conflict, and though strategies and settings for learning, un-learning, thinking together, and alternative forms of producing and sharing knowledge. The project is developed and pursued by Magnus Ericson, Head of IASPIS Applied Arts programme and Pelin Tan, sociologist, curator and Professor, Fine Arts Faculty, Batman University, Turkey.

Read more about the event and the participants on urgentpedagogies.iaspis.se