Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Urgent Pedagogies Issue #4: Transversality

IASPIS presenterar Urgent Pedagogies Issue #4: Transversality. I denna samling texter, onlineintervjuer och samtal fokuserar vi på olika institutionella praktiker som verkar i olika sammanhang och skalor – från det urbana, lokala och regionala till det kontinentala – och i sammanhang som präglas av socialpolitisk kamp och kolonialhistoria.

Medverkande är Elof Hellström, Anna Colin, Christine Tohmé, Marie Hélène Pereira, Amalia Katopodis, Alessandro Petti, Marie-Louise Richards och Ola Hassanain, redaktörer Magnus Ericson och Pelin Tan.

bild från Urgent Pedagogies hemsida

Urgent Pedagogies Issue #4. Graphic design: Johnny Chang

Som pedagoger, kulturarbetare, kuratorer och konstnärliga utövare inom konst och arkitektur diskuterar här de medverkande kring processerna och kampen för att organisera och engagera sig i pedagogiska program som fungerar som platser för omsorg, gemensamhetsbyggande och utvecklande av dekoloniala metoder. De fördjupar sig i transversalitet som en praktik där institutionen och institutionalisering är en del av det av det dagliga livet. Utvecklande av sådana praktiker förändrar metoderna för institutionalisering och därmed institutioners politiska position och betydelse.

Urgent Pedagogies är initierat och organiserat av IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form. Projektet har utvecklats och drivs av Magnus Ericson, Programansvarig Form, IASPIS och Pelin Tan, sociolog, curator och Professor, Fine Arts Faculty, på Batman University Turkiet.

urgentpedagogies.iaspis.se

 

English

IASPIS launches Urgent Pedagogies Issue #4: Transversality. The issue focuses on various institutional practices operating in different spatial scales – from urban, local and regional to continental – and contexts, shaped by social-political struggles and colonial histories.

Contributions by Elof Hellström, Anna Colin, Christine Tohmé, Marie Hélène Pereira, Amalia Katopodis, Alessandro Petti, Marie-Louise Richards and Ola Hassanain, edited by Magnus Ericson and Pelin Tan.

The contributers are educators, cultural workers, curators, and spatial practitioners who all in different ways discuss the processes and struggles of organising and engaging with pedagogical programmes that serve as care infrastructure, communal building and decolonial methodology. They delve into transversality as a practice bodily embedded into everyday life, where the institution and instituting is a part of it. In this way, the development of such a practice changes the methods for instituting and influences the political body of an institution.

Urgent Pedagogies is initiated and organised by IASPIS, the Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual and Applied Arts. The project is developed and pursued by Magnus Ericson, Head of Applied Arts and responsible for the design, crafts and architecture programme at IASPIS and Pelin Tan, sociologist, curator and Professor, Fine Arts Faculty, Batman University, Turkey.

https://urgentpedagogies.iaspis.se