Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

The Right to design: ett samtal mellan Caleb Femi och Onkar Kular

Välkommen till en presentation av den Londonbaserade poeten och regissören Caleb Femi. Han bjuds in till Göteborgs Litteraturhus för att delta i en publik läsning och samtal kring hans mycket uppmärksammade debutsamling Poor, med curator och professor Onkar Kular.

Samtalet kommer att fokusera på hur de kombinerade metoderna för att läsa, dokumentera och skriva kan ge nya sätt och former för att förstå hur våra designade stadsmiljöer på djupet formar individuella och kollektiva upplevelser.

Caleb Femi. Foto: Caleb Femi

Caleb Femi är en poet och regissör, ​​uppvuxen i området North Peckham i södra London. Hans debutsamling Poor, publicerades 2020 av Penguin Press. Han har skrivit och regisserat kortfilmer för BBC, Channel 4, Bottega Veneta och Louis Vuitton. Caleb fick priset Forward Prize for Best First Collection för bästa första posesisamling (2021), vann Forward-priset för bästa första samling (2021) och har nominerats till Rathbones Folio Prize (2021) och för Jhalak Prize (2021). Han har varit med på Dazed 100-listan över nästa generation som formar ungdomskulturen. www.calebfemi.com

The Right to design är en praktikbaserad plattform grundad av Onkar Kular och Henric Benesch. Plattformen har det dubbla syftet att förstå det intrasslade historiska och samtida förhållandet mellan design och rättigheter och hävda design som en speciell typ av rättighet som är tillgänglig bortom klassbakgrund, kön, ras, ålder och funktionshinder. Plattformen fungerar för närvarande som bas för aktiviteter som sammankomster, (fel)läsningar, utsändningar och utbildningsinitiativ genom samarbete och kulturella partnerskap. The Right to design

Evenemanget presenteras av The Right to design tillsammans med Göteborgs Litteraturhus och IASPIS. I samband med evenemanget har en sommarläsecirkel anordnats genom en öppen utlysning och inbjudningar till poesigrupper i Göteborg.

English

The Right to design: Caleb Femi and Onkar Kular in conversation

Date: Thursday 25 August 2022
Time: 6 PM
Place: Göteborgs Litteraturhus
Address: Lagerhuset, Heurlins plats 1b, Göteborg
Language: English
Free admission (Seating is limited to 80 persons, first come first served)

Welcome to a presentation of the London based poet and director Caleb Femi. He is invited to Göteborgs Litteraturhus to take part in a public reading and conversation around his widely acclaimed publication Poor with curator and professor Onkar Kular.

The conversation will focus on how the combined practices of reading, documenting and writing can provide new ways, new forms and new visibilities for understanding how our designed urban environments profoundly shape individual and collective experiences at many scales.

The event is presented by The Right to design platform together with Göteborgs Litteraturhus and IASPIS. To coincide with the event a summer reading circle has been organised through an open call and invitations to poetry groups in Gothenburg.

Caleb Femi is a poet and director, raised on the North Peckham estate in South London. His debut collection, Poor, was published in 2020 by Penguin Press. He has written and directed short films for the BBC, Channel 4, Bottega Veneta and Louis Vuitton. A former Young People’s Laureate, Caleb won the Forward Prize for Best First Collection (2021) and has been shortlisted for the Rathbones Folio Prize (2021), and longlisted for the Jhalak Prize (2021). He has been featured in the Dazed 100 list of the next generation shaping youth culture. www.calebfemi.com

The Right to design is a practice-based platform by Onkar Kular and Henric Benesch. The platform has the dual aim of understanding the entangled historic and contemporary relationship between design and rights and further claiming design itself as a special kind of right that is accessible beyond class background, gender, race, age and disability. The platform currently serves as the base for activities such as assemblies, (mis)readings, broadcasting and educational initiatives through collaboration and cultural partnerships. The right to design