Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Stärkta villkor för konstnärer

Välkomna till en programpunkt med fokus på hur man kan stärka konstnärers villkor.

Stärkta villkor för konstnärer

Beskrivning av samhällsfrågan

Yrkesverksamma konstnärer är grunden för ett dynamiskt, levande kulturliv. Trots det får konstnärer liten del av den växande ekonomi som är beroende av deras konst. Konstnärers försämrade villkor uppmärksammas nu i internationella rapporter.

Utökad information om seminariet

I slutet av sommaren släpps rapporten ”The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals”, med rekommendationer till EU:s medlemsstater om hur de kan stärka konstnärers villkor. Rapporten tas fram av en expertgrupp från medlemsländerna på uppdrag av EU-kommissionen och den är en del av Ministerrådets arbetsplan för kultur 2023–2026.

På vilket sätt kan offentliga finansiärer och uppdragsgivare medverka till förbättrade yrkesvillkor för konstnärer?

Vad kan Sverige lära sig av andra länders arbete med att stärka konstnärers villkor?

Konstnärsnämndens seminarium kommer belysa ett urval av rapportens rekommendationer. Vi får även ta del av hur Irlands Kulturråd arbetar strategiskt med att stärka konstnärers villkor.

Moderator

  • Robert Fux,  skådespelare och Gannevikstipendiat 2022

Medverkande

  • Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef och ställföreträdande generaldirektör, Kulturrådet
  • Mika Romanus, direktör, Konstnärsnämnden
  • Stefan Ahlenius, verksamhetsledare utredning och analys, Konstnärsnämnden
  • Toby Dennett, Strategic Development Manager, The Arts Council in Ireland

Seminariet hålls delvis på engelska och kan följas på plats med teckenspråkstolk, via livesändning och i efterhand med textning.

 

Välkomna!