Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

[Re-]Thinking Curating Design and Craft: Communities

Välkommen till det andra samtalet om samtida curatoriell praktik som verkar i relation till design och hantverk!

I denna serie evenemang, med inbjudna svenska och internationella curatorer och andra kulturskapare, presenteras och diskuteras olika aspekter av curerande design och hantverk. Genom en rad exempel diskuteras förhållningssätt, sammanhang, metoder, effekter och resultat i syfte att lyfta fram olika perspektiv och erfarenheter.

Medverkande: Lou-Atessa Marcellin and Hedvig Wiezell. Introduktion och moderation av Magnus Ericson och Christina Zetterlund.

Design och hantverk är praktiker i förändring och som idag alltmer ofta verkar i ett vidgat sammanhang där skapande av objekt också inkluderar ett engagemang i sociala, politiska och historiska frågeställningar. Det är dynamiska praktiker som engagerar många olika individer och grupper i samhället, som agerar långt utanför de traditionella institutionella ramverken och ofta i relation till specifika platser och sammanhang.

Personer står runt ett bord och ritar på papper

Foto: Lou-Atessa Marcellin, Theatrum Mundi

PolyVocalCity: Restaging Croydon, lördagsskola, Quaker Hall, Croydon, 2023.

I detta seminarium diskuterar vi curatoriell praktik i relation till att arbeta med lokala gemenskaper och hur curatoriella och konstnärliga förhållningssätt kan bidra till att skapa platser för att engagera sig i lokala frågor och hantera social förändring och angelägenheter. Hur kan vi lära oss om vårt samhälle från det lokala sammanhanget och dess förutsättningar, och skapa en miljö för att lyssna, lära, utbyta och producera kunskap? Vilken roll kan konst och kultur ha som en del av sociala rörelser? Hur kan curatoriell praktik skapa nya möjligheter och stödja redan befintliga initiativ? Vi kommer också kritiskt att diskutera socialt engagerad praktik, roller och ansvar, möjligheter, svårigheter och risker.

Lou-Atessa Marcellin är chef för Londonbaserade Theatrum Mundi, ett centrum för forskning och experimentellt lärande som försöker tänka om våra städer och frågan om vem som har kapacitet att skapa dem. Hon kommer att introducera Theatrum Mundi och presentera PolyVocalCity, ett kunskapsutbytesprogram som utforskar stadsvärlden genom metoder för världsbyggande genom användande av berättande, ljud, koreografi och infrastruktur för att utforska idéer om social och miljömässig rättvisa kopplat till plats. Hedvig Wiezell, verksamhetsledare för Folkets Husby, kommer att ta utgångspunkt i den medborgardrivna mötesplatsen och det hyperlokala lärandet och omlärandet för detta samtal. Husby är en medborgardriven mötesplats på 700 kvadratmeter i hjärtat av Husby, som drivs av en ideell förening sedan 2016, med mottot ”Med öronen mot marken, blickar vi framåt”. Med fokus på kultur, folkbildning och samhällsengagemang, utifrån de boendes behov, är de en viktig mötesplats i nordvästra Stockholm, där invånare, åsikter och idéer möts och växer.

 

Lou-Atessa Marcellin är chef för Theatrum Mundi. Lou forskar om ekosofi inom det ekologiska ramverket som kopplar samman sociala och miljömässiga sfärer. Med en bakgrund inom konst, en examen från Royal College of Art (MA Performance) och UAL Camberwell College of Art (BA Photography), grundade hon den tvärvetenskapliga forskningsplattformen Diaspore och en säsongsskola som heter RONCES som utforskar skapande av landskap i landsbygd och stadsmiljö. Hon har varit gästföreläsare för UAL, Royal College of Art, The Slade och Goldsmith University.

Hedvig Wiezell är sedan 2018 verksamhetsledare för Folkets Husby, en medborgardriven mötesplats i Stockholm med fokus på kultur, folkbildning och samhällsengagemang. Hon har en bakgrund inom konstpedagogik och förmedling och är utbildad vid Konstfack. I åtta år ingick hon i teamet på Tensta konsthall och har även arbetat på Gustavsbergs konsthall med inriktning mot samtida konsthantverk.

Christina Zetterlund är hantverks- och designhistoriker, verksam som oberoende curator samt som lärare och forskare vid institutionen för design på Linnéuniversitetet. Magnus Ericson är ansvarig för IASPIS verksamhet inom formområdet och har en bakgrund inom utbildning och som curator arbetande mellan design, hantverk, arkitektur, urbanism och konst.

[Re-]Thinking Curating Design and Craft är en serie samtal presenterade av IASPIS, utvecklat och genomfört som ett samarbete mellan Christina Zetterlund och Magnus Ericson.