Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Presentation av Bryony McIntyre

Välkommen till en presentation av curator Bryony McIntyre som besöker Stockholm från 17 maj till 3 juni, som ett av IASPIS organiserade expertbesök.

Bryony McIntyre är en av grundarna av Arika, en politisk konstorganisation som arbetar för att stärka kopplingen mellan konstproduktion och samhällsförändring, via festivaler, lokalledda gräsrotsprogram och internationellt samarbete. Arika tilldelades 2020 ett Turnerpris-stipendium. Bryony McIntyre är intresserad av värdskapets praktik: hur konstnärliga, filosofiska och politiska önskemål och ansträngningar kommer till ömsesidigt uttryck i sociala rum och erfarenheter. Hon har för närvarande stipendier från ISPA och Clore Fellow.

Bryony McIntyre

Foto: Bryony McIntyre