Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Post Workers Theatre: Birdie Danse Macabre

Välkommen till en presentation av Post Workers Theatre! IASPIS residensstipendiater Demitrios Kargotis, Dash Macdonald och Nicholas Mortimer presenterar sin praktik och pågående arbete i tre akter, följt av ett samtal med Magnus Ericson.

Den brittiska designtruppen delar med sig av sitt undersökande arbete om arbetarteater i Sverige och deras pågående projekt Birdie Dance Macabre som betraktar framavlade snabbväxande kycklingar, så kallade ”Frankenchicken”, som en symbol för de mänskliga och miljömässiga kostnaderna för billig kyckling i en tid som kan beskrivas som The Capitalocene.

Kyklingskelett i form av marionettdocka

Foto: PWT

Cobb 500 Chicken skeleton puppet

I första akten diskuterar Post Workers Theatre sitt utforskande av den svenska arbetarteaterrörelsen och hur detta relaterar till deras egen praktik som ofta går ut på att uppdatera historiska former av kreativt motstånd. Den andra akten innehåller en performativ läsning av arbetarvittnesmål från den så kallade ”Big Poultry-industrin” och en diskussion om deras användning av teaterteknik som bygger på att ordagrant återge intervjuer. Den sista tredje akten avslutar de tre med en kort performance som ser tillbaka på tidigare tekniker som använt deltagande som berättarteknik för att belysa upplevda erfarenheter av osynligt arbete inom livsmedelsproduktion och leverans i industriell skala. Kvällen avslutas med ett  samtal med Magnus Ericson och publiken som syftar till att på olika sätt belysa och diskutera Post Workers Theatres arbete och metoder i relation till design och socialt/politiskt engagerad praktik.

Post Workers Theatre är en designtrupp som bildades 2018 i Storbritannien av Demitrios Kargotis, Dash Macdonald och Nicholas Mortimer. De undersöker framtiden för politiskt engagerad performance och återskapar historiska former av kreativt motstånd för samtida sammanhang. PWT studerar och uppdaterar historisk arbetarteater och folkrörelser för att ta itu med ojämlikheter på den samtida arbetsmarknaden och samhället i stort. Genom kollektivt skrivande, framträdanden, kostym- och scenproduktion skapar kollektivet möjligheter för arbetare och olika samhällsgrupper att diskutera, utmana sina villkor och föreställa sig alternativ. Magnus Ericson ansvarar för IASPIS program inom formområdet.

ett skrivbort med synth, mixer, gummihandskar och ett manus

Foto: PWS

Från Post Workers Studio studio.