Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Oläsbar framtid, en essäfilm av konstnären, curator, och poeten Hans Carlsson

Scroll down for English

Välkommen till en filmvisning som följs av ett samtal mellan Hans Carlsson och Clio Nicastro, curator vid Harun Farocki Institut i Berlin.

Oläsbar framtid (2022) tar formen av ett videobrev till en framtid där alla nu kända skriftsystem (inklusive det latinska alfabetet) har upphört att existera. Filmens berättare presenterar material från olika källor och uppehåller sig vid frågor om den alfabetiska representationens makt, det grekiska alfabetets historia och de atlantiska orkanernas taxonomi.

Filmen är 39.20 min. Språk: svenska och tyska med engelska undertexter.

Stillbild ur Hans Carlssons film Oläsbar framtid.

Hans Carlsson är konstnär, kritiker, poet och curator verksam i Malmö och Berlin. Han har studerat konst vid konsthögskolorna i Rennes, Malmö och på Konstfack, skönlitterärt skrivande på Skurups folkhögskola och Biskops Arnö samt litteraturvetenskap på Södertörns högskola. Carlssons konst har visats på platser som Harun Farocki-institutet i Berlin, Malmö konstmuseum, Tensta konsthall och DAM Projects London. Hans verk HESTIA ägs sedan 2021 av Malmö Konstmuseum. Carlsson har bland annat curerat utställningar för Lunds konsthall och Skånes konstförening. Som kritiker har han skrivit kritik, intervjuer och essäer för tidskrifter som Kunstkritkk, ArtReview, Art India, Ord&Bild, Point of View och Expressen. 2021 – 2022 publicerade Carlsson skönlitterära texter i Ordkonst och Pralin Magasin.

https://hanscarlsson.com/

Oläsbar framtid är gjord i samband med Hans Carlsson IASPIS-residens vid Harun Farocki-institutet i Berlin 2021–2022 och är filmad med stöd av Konstnärsnämnden, Inter Arts Center, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Harun Farocki Institut.

https://www.harun-farocki-institut.org/en/

 

English

Unreadable Future, an essay film by the artist, critic, poet and curator Hans Carlsson

Welcome to a screening followed by a conversation between Hans Carlsson and Clio Nicastro, curator at Harun Farocki Institut in Berlin.

Unreadable Future is an essay film taking the format of an imaginary video letter to a future where all letter systems (including the Latin alphabet) has ceased to exist. The narrator, presenting footage from diverse sources, dwells upon questions of the power of alphabetic representation, the history of the Greek alphabet and the taxonomy of Atlantic hurricanes. (Sweden/Germany, 2022), digital file, 39.20 min., OV with English subtitles.

Filmed with generous support from The Swedish Art Grants Committee, Inter Arts Center (Malmö) and the Helge Ax:son Johnson Foundation.

https://www.harun-farocki-institut.org/en/

Hans Carlsson is an artist, critic, poet and curator based in Malmö and Berlin. He has studied art at the art academies in Rennes (BFA) , Malmö (MFA in critical and pedagogical studies) and at the Konstfack – University of Arts, Crafts and Design in Stockholm (MFA in Art in the public realm), creative writing at Skurups folkhögskola and at Författarskolan Biskops Arnö. He has a bachelor degree in comparative litterateur from the Södertörn University (Stockholm). Carlsson’s art has been shown at places such as the Harun Farocki Institute in Berlin, Malmö Art Museum, Tensta konsthall ans DAM Projects London. His work HESTIA is since 2021 part of the Malmö Art Museum’s collection. Hans Carlsson has, among other places, curated exhibitions for Lunds konsthall and Skånes konstförening (Malmö). As a critic, he has written critique, interviews and essays for magazines such as Kunstkritkk, ArtReview, Art India, Ord&Bild, Point of View/TriArt Film and Expressen. In 2021–2022, Carlsson published fiction in Ordkonst and Pralin Magasin.

https://hanscarlsson.com/