Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Mangolo

Mangolo är ett kollaborativt forskningsprojekt mellan Title in Transgression (Johannesburg, Sydafrika) och TransAction Study Group (Stockholm, Sverige), lett av Gabi Ngcobo och Petra Bauer

”Ditt brev är daterat 4-12-87 och vårt till dig postades 1-12-87. Vi har fått alla dina brev och självklart kan vi inte avbryta kommunikationen med dig.” – brev från B.N. daterat 8 januari 1988.

”…det handlar om att föreställa sig solidariteten som ett (ganska slumpmässigt) förhållande mellan en individ och andra på långt håll” – Carol C. Gould, Transnational Solidarities, 2007.

Under apartheidtiden skickades pengar i hemlighet till Sydafrika av organisationen International Defence and Aid Fund (IDAF) och South African Council of Churches (S.A.C.C.) för att stödja motståndsarbetet mot apartheid i Sydafrika. IDAF startade i Storbritannien och grenade sedan ut sig till Sverige, Norge, Australien och Schweiz. Från 1970- till början av 1990-talet skickades tusentals brev mellan hem i Sydafrika och Europa som en täckmantel för överföring av pengar. Förutom att breven användes för att föra över pengar visar de också hur den politiska historien påverkar personliga erfarenheter genom berättelserna om vardagliga möten under apartheid.

Breven berättar om kampen mot apartheid ur ett vardagsperspektiv och innehåller berättelser från en grupp som i stort sett ignorerats av historiker, personer som genom breven efterlämnat betydelsefull dokumentation om omfattningen och effekten av apartheid. Breven skildrar mottagarnas vardagsliv: höjdpunkter och alldagligheter under apartheids skugga.

Forskningsprojektet Mangolo tar dessa brev som utgångspunkt för en undersökning av politiskt motstånd, historieskrivning och transnationellt bistånd, samt för att belysa möjligheterna och begränsningarna i användandet av ett koncept som solidaritet. Hur ser dessa förhållanden ut? Hur visar sig dikotomierna mellan ekonomiskt stöd och socialt erkännande/sociala agendor i dessa brevväxlingar? Hur hanterar vi asymmetrin i korrespondensen – med den tydliga gränsdragningen mellan givande och tagande – som är en del av de rasistiska och imperialistiska strukturerna som finns kvar än i dag? Mangolo betraktar personerna som deltog i brevskrivandet, de sydafrikanska fältarbetarna från S.A.C.C:s Dependents Conference och aktivisterna som ett levande arkiv.
Eftersom Mangolo undersöker historiens mångfald från två olika geografiska positioner ställs i projektet oundvikligen relevanta frågor om hur olika sociopolitiska, kulturella och historiska kontexter påverkar hur vi uppfattar, tolkar, speglar, organiserar och formar historier och material.

Båda kollektiven deltar i den tionde Berlinbiennalens publika program där de inför publik kommer att läsa upp ett urval brev som spelat en viktig roll i Mangolo. Samtalet fortsätter sedan med en visning av dokumentation genom text, video- och ljudinspelningar av vår forskning med personer vars liv påverkades av breven som skickades och mottogs (brevskrivarna, fångarnas familjemedlemmar, fältarbetarna, pressen). Vår presentation fungerar som ett samtal och ett pågående arbete, eftersom ett historiskt narrativ i den här omfattningen inte kan låsas i tid och rum.

Mangolo är utformat som ett samarbete mellan och med stöd från: Tensta konsthall, projektets initiativtagare, och en del av serien The Eros Effect: Art, Solidarity Movements and the Quest for Social Justice; Kungl. Konsthögskolan, konstnärlig forskning och utveckling, Stockholm (KKH) samt Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.