Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

What Is Coming for You is Only Dawn: Jota Mombaça med Anti Ribeiro, Marcos Aganju och Ventura Profana

IASPIS presenterar det nya performanceverket What Is Coming for You is Only Dawn av konstnären Jota Mombaça.

Performanceverket inleder det publika sommar/höst-programmet Holes Spirans & Waves organiserat av 2022 års gästcurator Valerio Del Baglivo. I programmet bjuds forskare, konstnärer och kulturutövare in för att ifrågasätta olika former av tidsnormativitet (chrononormativity) via experiment med alternativa tidsskalor, fördjupning i subjektiva tempon och sinnesformer av diakronicitet. Genom att utmana kulturellt konstruerade tidsuppfattningar strävar Holes Spirals & Waves efter att omformulera tidens ordningsföljd och riktning, och den tvingande effektiviteten och tidsplaneringen som används för att organisera individuella mänskliga kroppar mot maximal produktivitet.

What is coming for you is only dawn performance på IASPIS. Foto: Aron Pelcman

Jota Mombaça är en interdisciplinär konstnär vars arbete tar form i ett antal olika medier. Ordens auditivitet och visualitet spelar en viktig roll i deras praktik, som ofta knyter an till antikolonial kritik och genusolydnad. Det nya performanceverket ”What is coming for you is only dawn” vilar i stunden efter utmattningen, när kroppen uppslukas av smärta och möjlighet. Arbetet utgör andra kapitlet i ett årslångt forskningsprojekt om vattnets dynamiska egenskaper, rastlöshet mot bakgrund av den planetära katastrofen, sörjande och sjunkandets radikala performativitet. Det genomförs i samverkan med Anti Ribeiro, Marcos Aganju och Ventura Profana.

Kommande evenemang i Holes Spirals & Waves  meddelas snart på vår hemsida och i sociala medier och inkluderar deltagandet av konstnärerna Denise Ferreira da Silva, Adelita Husni-Bey, Jessika Khazrik och Georgia Sagri.

Jota Mombaças arbete har presenterats i olika institutionella ramverk, däribland de 32:a och 34:e São Paulo-biennalerna (2016 och 2020/2021), den 22:a Sydneybiennalen (2020), den 10:e Berlinbiennalen (2018) och den 46:e Salon Nacional de Artistas i Colombia (2019). För närvarande är de intresserade av att utforska elementära former av avkänning, antikolonial föreställning och förhållandet mellan opacitet och självbevarelsedrift som det upplevas av radikaliserade trans-konstnärer i den globala konstvärlden.

 

English

IASPIS invites you to the new performance of artist Jota Mombaça titled What Is Coming For You Is Only Dawn.

The performance opens the summer/autumn public program titled HOLES, SPIRALS & WAVES curated by 2022 Guest Curator Valerio Del Baglivo. The program invites researchers, artists and cultural practitioners to question forms of chrononormativity by experimenting with alternative time-scales, dive into subjective tempos and sense forms of diachronicity. By challenging culturally constructed concepts of time HOLES, SPIRALS & WAVES aims at reconsidering the time sequentiality and its direction, and the imperative of efficiency and time-management used to organize individual human bodies toward maximum productivity.

Jota Mombaça is an interdisciplinary artist whose work unfolds in a variety of mediums. The sonic and visual matter of words plays an important role in their practice, which often relates to anti-colonial critique and gender disobedience. Their new performance titled “What is coming for you is only dawn” dwells in the moment after exhaustion, when the body is engulfed by pain and possibility. It is the second chapter of a year-long research project on the dynamic qualities of water, restlessness in the face of planetary catastrophe, grieving and the radical performativity of sinking. And it is realized in collaboration with Anti Ribeiro, Marcos Aganju and Ventura Profana.

The next events of Holes Spirans & Waves will be soon announced on our website and social media, and it includes the participation of artists Denise Ferreira da Silva, Adelita Husni-Bey, Jessika Khazrik and Georgia Sagri.

Jota Mombaça’s work has been presented in several institutional frameworks, such as the 32nd and 34th São Paulo Biennale (2016 and 2020/2021), the 22nd Sydney Biennale (2020), the 10th Berlin Biennale (2018) and the 46th Salon Nacional de Artistas in Colombia (2019). Currently, they have been interested in researching elemental forms of sensing, anti-colonial imagination and the relation between opacity and self-preservation in the experience of racialized trans artists in the Global Art World.