Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

IASPIS Kitchen Talk/Frukost med Iaspis stipendiater Mary Ellen Carroll, Dale Harding och Sorawit Songsataya

Mary Ellen Carroll (USA)
Residensstipendiat i Stockholm 1 maj – 31 juli 2018.

Den konceptuella konstnären Mary Ellen Carroll (MEC, studios) bor och verkar i New York City. Hennes arbete sträcker sig över discipliner som arkitektur/design och offentlig politik, text, performance och film. Pågående projekt som till exempel The Circle Game i Dubai, prototype 180.org och PUBLIC UTILITY 2.0 befinner sig i skärningspunkten mellan konceptuell konst, arkitektur, offentlig politik och lagstiftning. Carroll arbetar ofta med oväntade material som varumärken och lagen, offentlig politik och översiktsplaner, eller brist på desamma, i Houston, som i fallet prototype 180. Eller det internationella och icke-synliga radiospektrumet för Public Utility 2.0 som en form av det 21:a århundradets jordkonst, om än i etern. En viktig del av Carrolls arbete är undervisning, föreläsningar och offentliga presentationer inom arkitektur och översiktsplaner för institutioner som DAI, Arnhem, Nederländerna; Yale University; Rice University; Columbia University i New York; Sheffield University, Storbritannien; University of California i Irvine; Pusan National University, Busan, Sydkorea; Watermill Center; och DIA Art Foundation. Carroll har tilldelats många priser och utmärkelser och hennes arbeten finns representerade i internationella offentliga och privata samlingar.

http://mecarroll.com/

Dale Harding (AUS)
Residensstipendiat i Stockholm 2 maj – 27 juli 2018.

Dale Harding är född 1982 i Moranbah, Australien och för närvarande baserad i Brisbane, Australien. Han härstammar från Bidjara-, Ghungalu- och Garingbal-folken i centrala Queensland. Harding använder många olika tekniker i arbeten som utforskar hans folks oberättade historier. Han har nyligen undersökt de sociala och politiska förhållandena som hans släktingar erfor när de levde under statlig kontroll i Queensland, med särskilt fokus på sina äldre kvinnliga släktingar. Han har ställt ut arbeten på QAGOMA och Milani Gallery som utforskar idéer om kulturellt kontinuum.

2017 visades hans arbeten på Documenta 14, “Learning from Athens” och i National Indigenous Australian-triennalen på National Gallery of Australia, samt i utställningen ”The National” på Art Gallery of New South Wales. En bok om hans konstnärskap, ”Dale Harding: Body of Objects”, gavs 2017 ut av Griffith University. 2015 presenterade Institute of Modern Art i Brisbane en separatutställning med Hardings arbeten med titeln ”White Collared”. I september 2016 deltog Harding i den 11:e Gwangju-biennalen, med Maria Lind som curator, och 2018 deltar han i hennes utställning ”Soon Enough” på Tensta Konsthall, Stockholm.

http://www.biennial.com/2018/exhibition/artists/dale-harding

Sorawit Songsataya (NZL)
Residensstipendiat i Stockholm 3 april – 29 juli 2018.

Sorawit Songsataya är främst intresserad av konsthantverk, textil, handgjorda föremål och datorteknik. Hans praktik tar sin form i gränssnittet mellan digitaliserat arbete och traditionellt hantverk. Med hjälp av film och animering, skulptur, nya medier samt syntetiska och organiska material undersöker konstnären vad man idag lägger i begreppet ”görande”: hur politiska och historiska dimensioner påverkar görandet, i val av material, forskningsmetoder och presentationssätt. Hans videoverk med handgjorda och maskinframställda skulpturala föremål lyfter fram arbetets fysikalitet där förhållandet mellan det visuella och det kroppsliga intensifieras genom materialiseringsprocessen; från 3D-animationer till 3D-printade maskin- och handgjorda föremål.

Materialitet, arbete och subjektivitetsproduktion blandas ihop när görandeprocessen pluraliseras i ett nät av det mänskliga och icke-mänskliga, det naturliga och det syntetiska, det historiska och det fiktiva. Songsataya arbetar med organiska material som lera, ullfibrer och naturligt garn i en praktik som förkroppsligar det gripbara som en ursprunglig form samtidigt som konstnärskapet spänner över digitala modaliteter i en ansträngning för att syntetisera och förstå den nya materialismen (Delanda), naturkultur (Haraway) och det nomadiska subjektet (Braidotti). Dessa filosofiska fält som undersöker koncept som tid, materia, fysik och subjektivitet kan betraktas som sammankopplade med ursprungliga uppfattningar och tankesätt (Te Ao Māori), som konstnären använder för att underbygga de pragmatiska dimensionerna i sitt arbete; att förstå och försöka reda ut förhållandet mellan att skapa och återskapa dåtidens, nutidens och framtidens bilder/objekt.

Sorawit Songsataya avlade 2104 masterexamen vid Elam School of Fine Arts, University of Auckland. Han har för närvarande ett ateljéstipendium vid McCahon House. Hans första stora institutionella separatutställning öppnar i februari 2018 på ARTSPACE i Nya Zeeland.

http://1109895.me/

Frukost serveras. OBS! Begränsat antal platser. Vänligen OSA senast 16 juli till lm@iaspis.se