Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

IASPIS dialogues Valeria Montti Colque och Rossana Mercado-Rojas

Välkommen till detta samtal mellan konstnärerna Valeria Montti Colque och Rossana Mercado-Rojas. I detta samtal som gjorts i Valerias ateljé på IASPIS talar de om sina konstnärliga arbeten, tillvägagångssätt, metoder och material. De delar många erfarenheter och bådas arbeten berör ofta ämnen såsom minnen, relationer och identitet.

Se videodokumentation av samtalet här >>

Valeria Montti Colque är en Stockholmsbaserad konstnär. I sin praktik bygger hon upp bildvärldar inspirerade av vardagen, tillsammans med myter, religioner, samhälle, arv och populärkultur. Hennes verk, som ofta utvecklas i samarbeten, innehåller ofta symboler och metaforer och blandar media, material och stilar, inklusive teckning, målning och performance. Valeria studerade Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1998–2004 och har deltagit i en lång rad internationella och nationella utställningar, föreställningar och publika konstprojekt. Mellan 1 april och 30 september 2020 var hon IASPIS residensstipendiat i Stockholm. Under sin vistelse utforskade hon olika collage -tekniker och utökade sina verk Molnskogen, Horisontens Fåglar och Det Svarta Vilda Molnet.

 

IASPIS dialogues. Valeria Montti Colque and Rossana Mercado-Rojas

Rossana Mercado-Rojas är en Stockholmsbaserad konstnär och curator av andinskt ursprung. Hennes praktik utforskar dekoloniala feministiska metoder, offentliga rum och kollektivt arbete. Hon har arbetat huvudsakligen med tillfälliga rumsliga interventioner med ljud, väggmålning, video, text och talade framträdanden med sytfe att skapa gemensamma rum och  livsmiljöer på språng samt att återta rätten/känslan av att existera och bebo platsen där vi är. Rossanas arbete syftar till att uttrycka hennes/vår personliga resa genom olika juridiska och sociala strukturer som ett sätt att förklara det som vanligtvis ignoreras eller raderas ut. Rossana är en av grundarna av La Dekoloniala! (Sverige) en konstnärlig och kulturell organisation som strävar efter att föra fram dekolonial kunskap från den globala södern. Hon är en av initiativtagarna till det feministiska kollektivet Hysterix (Peru) med fokus på tvärvetenskapliga insatser i det publika rummet.

English

Welcome to this conversation between artists Valeria Montti Colque and Rossana Mercado-Rojas. Situated at Valeria’s IASPIS studio they speak about their artistic work, approaches, methods and material, finding common ground and points of departure that touches upon memory, relations, and identity.

View the conversation >>

Valeria Montti Colque is a Stockholm based artist. In her practice she builds worlds of imagery inspired by everyday life, along with myths, religions, society, heritage and popular culture. Her works, often developed as collaborative processes, feature symbols and metaphors and mixes media, materials and styles, including drawing, painting and performance. Valeria studied at the Royal Institute of Art in Stockholm in 1998–2004 and has participated in numerous international and national exhibitions, performances and public art projects. Between April 1 and September 30, 2020 she was an IASPIS grantholder. During her residency she explored different collage tekniques and expanded on her works Molnskogen, Horisontens Fåglar and Det Svarta Vilda Molnet (Cloud Forest, Birds of the Horizon and The Black, Wild Cloud).

Rossana Mercado-Rojas is an artist, curator and community organizer of Andean descent based in Stockholm. Her practice explores decolonial feminist practices, public spaces, and collective work. She has been working mainly with ephemeral interventions of spaces with sound, mural painting, video, text, and spoken word performances in order to generate common spaces, habitats-on-the-go, and reclaim the right/feel entitled to exist and inhabit the place where we are. Rossana’s work aims to voice her/our personal journey across different legal and social structures as a way to enunciate what is usually ignored or bluntly erased. Rossana is one of the founders of La Dekoloniala! (Sweden) an artistic, and cultural organization that strives to bring forward decolonial knowledge from the global South. She is one of the initiators of the feminist collective Hysterix (Peru) focusing on multidisciplinary interventions in the public realm.