Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Iaspis Dialogues Amina Zoubir och Karen Milbourne

Välkommen till ett online-samtal mellan konstnären och Iaspis ateljéstipendiaten Amina Zoubir och Karen Milbourne, Senior Curator på National Museum of African Art, Smithsonian Institution, Washington DC. Introduktion av Magnus Ericson, Projektsamordnare, Iaspis.

Se videodokumentation av samtalet här >>

photo © Arnaud Contreras

Amina Zoubir

Samtalet genomfördes mellan Iaspis i Stockholm och Washington DC, på Zoom, måndagen den 15 juni. Iaspis Dialogues är ett nytt format för samtal mellan Iaspis ateljéstipendiater och externa gäster och syftande till att lyfta fram och diskutera konstnärlig praktik.

Amina Zoubir är bildkonstnär och videoskapare med en master i teori och praktik i samtidskonst och nya medier från universitet Paris 8 samt en DESA i grafisk formgivning från konsthögskolan i Alger i Algeriet 2006.

Läs mer om Amina Zoubir här >>

Karen E. Milbourne har varit curator på National Museum of African Art, Smithsonian Institution (NMAfA) i Washington DC sedan maj 2008 och Senior Curator sedan oktober 2019. Hennes expertis är samtida afrikansk konst.

Iaspis Dialogues är ett format för en serie samtal mellan Iaspis residensstipendiater i Stockholm och internationella gäster. Genom dessa dialoger med andra konstnärliga utövare, curatorer, kritiker, forskare och andra syftar detta till att belysa och diskutera olika aspekter stipendiatens praktik.

English

Welcome to an online conversation between artist and Iaspis grantholder Amina Zoubir and Karen Milbourne, Senior Curator at the National Museum of African Art, Smithsonian Institution, Washington DC. Introduction by Magnus Ericson, Project Manager, Iaspis.

View the conversation here>>

The conversation was conducted between Iaspis, Stockholm and Washington DC via Zoom, Monday 15 June 2020. Iaspis Dialogues are a new format for conversations between Iaspis grantholders and external guests aiming to highlight and discuss artistic practice.

Amina Zoubir is a visual artist and videomaker, graduated with a Master of Theory and practice of contemporary art and new media from University Paris 8 (France) and with a DESA Graphic design obtained in 2006 at the School of Fine Arts in Algiers (Algeria).

Read more about Amina Zoubir >>

Karen E. Milbourne has been a curator at the National Museum of African Art, Smithsonian Institution (NMAfA) in Washington DC since May 2008 and Senior Curator since October 2019.  Her expertise includes the arts and pageantry of western Zambia and contemporary African art.

Iaspis Dialogues is a format for a series of conversations between Iaspis residence grantholders in Stockholm and international guest.  Through these dialogues with other artistic practitioners, curators, critics, scholars and others, different aspects of the Iaspis grantholder’s practice will be highlighted and discussed.