Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Food Ecologies: Studio/HOTmess

Scroll down for English

Välkommen till en presentation av Studio/HOTmess, ett samarbete mellan designer Charlotte Moore och Maria Saeki, som för närvarande medverkar i pilotresidenset Food Ecologies.

Studio/HOTmess använder praktiska forskningsmetoder för att kritisera utvinning av blommor och landskap, genom design av keramiska kakelfasadytor. Genom att använda växtbaserad forskning och en arkitektonisk skala, har de nyligen reflekterat över sin praktik under ett två månader långt residens på Linnéuniversitetet i Växjö. Med fokus på skapande som ett forskningsmedium, kommer Charlotte och Maria att presentera två av sina tidigare platsspecifika samarbeten, Edible Hinterlands och Cornovii Tropicana.

Edible Hinterlands – St. Austell, UK. Foto: Studio HOTmess

Under sitt residens i Växjö har Charlotte och Maria undersökt material för en planterad kakelfasad, kopplat till skördeavfall i Småland och genom att studera två unika och globaliserade växter: majs (Zea mays) och stenros (Rosa canina). Deras forskning tar itu med de komplexa berättelserna om lokal och global livsmedelsindustri, trädgårdsprodukter och vikten av vårt förhållande till växter för att ta itu med samtida frågor om ett hållbart liv.

Läs mer om evenemanget och Studio/HOTmess på engelska nedan

Food Ecologies är ett pilotresidens och utbyte mellan Skottland och Sverige. Residenset riktar sig till konstnärliga utövare och forskare baserade i Storbritannien och Sverige som arbetar kring matens politik och ekonomi, med fokus på design, utveckling och implementering av rättvisa, cirkulära och hållbara praktiker. Food Ecologies organiseras i samarbete mellan Cove Park, IASPIS och Linnéuniversitetet. Programmet är organiserat med stöd av IASPIS och British Council genom programmet Circular Cultures.

English

Date: Tuesday 8 November 2022
Time: 5.30 – 7.00 PM
Place: IASPIS/Konstnärsnämnden
Address: Maria Skolgata 83, Stockholm
Language: English
Free admission, no reservation needed

Food Ecologies: Studio/HOTmess

Welcome to a presentation of Studio/HOTmess, a collaboration between designers Charlotte Moore and Maria Saeki, currently participating in the Food Ecologies pilot residency in Växjö.

Studio/HOTmess employ practical research methods to critique floral and landscape extractive processes through the design of ceramic tiled façade surfaces. Utilising plant-based research to inform their work on an architectural scale, they have recently been reflecting on their practice during a two-month long residency at the Linnaeus University, exploring what it means to engage in vertical surface design with alternative, more sustainable materials.

With a focus on creation as a research medium, Charlotte and Maria will present two of their past site-specific collaborations, Edible Hinterlands and Cornovii Tropicana, where they drew upon the unique floral and quarrying narratives of the human-made landscape to produce ceramic façades through unorthodox techniques, centring on under-appreciated edible native and naturalised wildflowers alongside globalised plant species respectively.

During their design residency in Växjö, Charlotte and Maria have been investigating the specific material format of the planted tiled façade within the context of waste harvest material in Småland through the lens of two singular, globalised plants: Zea mays and Rosa canina. Focusing their attention on entwining these ephemeral elements into a vertical wall, their research tackles the complex narratives of local and global food industry, garden produce and the importance of our relationship with plants in addressing contemporary issues of sustainable living.

Charlotte Moore is a multi-disciplinary designer working within the fields of art and architecture based in London. Her work interweaves forms of specific botanical design and vernacular earth research into accessible outcomes through the exploration of undulating soft form, the theme of fragility and methods of constructing with plants as a tool across a range of scales. Focusing on detail, ornamentation and the inclusion of art within architecture, Charlotte is currently working on the design and production of a series of tiled façades alongside a house and garden for a horticulturalist in Cornwall using natural materials, handmade concepts and accessible design principles.

Maria Saeki is a designer and architect based between Tokyo and London. Her work explores the human relationship with seasonal and tidal circularity by rethinking the way ecosystems interact with the built environment. Through running clay workshops and curating interactive dinners, she has developed a collaborative approach to design through dialogue.

instagram.com/studio.hotmess

Food Ecologies is a pilot residency exchange programme between Scotland and Sweden. The residency is aimed at artistic practitioners and researchers based in the United Kingdom and Sweden working around the politics and economics of food, with a focus on design and the development and implementation of just, circular and sustainable practises. Food Ecologies is organised collaboratively by Cove Park, IASPIS and Linnaeus University. The programme is co-founded by IASPIS and the British Council through the Circular Cultures programme.