Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Filmvisning med Alexis Destoop

Välkommen till en visning av konstnären och IASPIS ateljéstipendiat Alexis Destoops film Northern Drift.

Filmen är en del av ett större arbete som utvecklats under ett antal år i gränstrakterna mellan Ryssland och Norge där konstnären undersöker de sociala, politiska och ekonomiska konsekvenserna av de nya handelsvägarna i Arktis och kopplingarna till koloniala projekt i området. Filmvisningen följs av ett samtal mellan konstnären och Valerio Del Baglivo, gästcurator på IASPIS 2022.

Landskap från Arktis

Northern Drift. Image by Alexis Destoop

Northern Drift

56 min — 2K —färg —  5.1 —  Belgien / Norge, 2020

En rapport från framtiden. En utforskning av en diffus gräns i de nordligaste regionerna förvandlas till en filosofisk undersökning av mänskligheten och dess miljö. Filmen bygger på personliga erfarenheter, vittnesmål och lokala berättelser och tar formen av en resa i det omtvistade gränsområdet mellan Norge och Ryssland, den samiska ursprungsbefolkningens hemland Sapmi, en plats där klimatförändringarna gett upphov till drömmar om nytt ekonomiskt välstånd och där rester av tidigare krig banat vägen för nya konflikter. Filmen är en retro-futuristisk science non-fiction, ett antropologiskt dokument, en reseberättelse, en dikt, en labyrint.

Alexis Destoop är konstnär verksam  i Sydney, Australien och Bryssel, Belgien. I sin konst undersöker Alexis Destoop bilders och berättelsers funktion, upplevelsen av tid samt identifikations- och minnesprocesser. Hans konstnärskap utgår ifrån fotografi, men är påverkat av hans erfarenhet från scenkonsten och hans konsthistoriska och filosofiska studier.

Alexis Destoops tidiga verk kretsar kring varaktighet och performativitet och refererar till klassiska gestaltningar av människokroppen. De senaste åren har hans motiv främst varit landskap, som han skildrar med alla dess lager av betydelser och historier. Destoop är särskilt intresserad av det konstgjorda hos landskapet. Istället för att hantera det som ett sublimt naturföremål närmar han sig det som en alltigenom mänsklig konstruktion – med olika lager av betydelser och historier. Därför uppsöker han medvetet kontroversiella zoner där globala och lokala förlopp och intressen krockar och sammanflätas, och där det blir möjligt att omvärdera våra föreställningar om centrum och periferi, jaget och den Andre.

Med en blandning av fakta och fiktion, historia och spekulation levererar han  en fragmenterad och subjektiv kartografi över de flytande tillstånd som utgör vår samtid. Ett urval av hans senaste separatutställningar och solopresentationer: Northern Drift på IFFR – Bright Future (2020), Field Meeting på Concrete, Dubai (2019), Plouton på Chauffeur, Sydney (2018), Four Directions of Heaven på Argos Centre for Art and Media, Bryssel (2017). Aktuella grupputställningar: The Work of Time på Z33, Hasselt (2020), Topos of Time på MMOMA, Moskva (2019), 1:a Rigabiennalen för samtidskonst, Riga, (2018), Contour 556, Public Art Biennial, Canberra (2018).

 

English

Welcome to a screening of the film Northern Drift, by artist and IASPIS grant holder Alexis Destoop.

The film is part of a larger body of work developed through a number of years in the Russian-Norwegian Borderland which explores the social, political and economic implications of new trade routes in the artic and its intrinsic interrelation with the colonial project of the area. The screening concludes with a conversation between the artist and Valerio Del Baglivo, 2022 IAPSIS Guest Curator.

Northern Drift

56 min — 2K — colour —  5.1 —  Belgium / Norway, 2020

Reporting from the future, an exploration around an unspecified border in the High North turns into a philosophical investigation of mankind and its environment.  Assembled from personal experiences, collected testimonies and local stories, the film presents a journey through the contentious Norwegian-Russian borderland. Home to the indigenous Sami, it is a region where palpable climate shifts raise dreams of new economic prosperity and where remnants of past wars set the stage for new adversities. The film is a retro-futuristic science non-fiction, an anthropological document, a travelogue, a poem, a labyrinth.

Alexis Destoop is an artist living and and working in Sydney, Australia and Brussels, Belgium. His work explores the workings of the image and narrative, the experience of time, and the processes of identification and memory. His practice originates from photography but has been influenced by his experience in the performing arts as well as his studies in art history and philosophy. Referencing classical representations of the human figure, his earlier works focus on duration and performativity. In recent years, landscape has become his primary subject matter, which he treats with all its stratified meanings and histories. Destoop is particularly interested in the artificiality of landscape: rather than treating it as a sublime natural object, he approaches it as a thoroughly human construct – with stratified meanings and histories. This explains the decision to attend to contentious zones where global and local processes and interests collide and intertwine, and where it becomes possible to rethink notions of centre and periphery, self and other.

Blending fact and fiction, history and speculation, Destoop offers a fragmented, subjective cartography of the transitory states that constitute our present era. Recent solo shows and presentations include: Northern Drift at IFFR – Bright Future (2020), Field Meeting at Concrete, Dubai (2019), Plouton at Chauffeur, Sydney (2018), Four Directions of Heaven at Argos Centre for Art and Media, Brussels (2017). Recent group exhibitions: The Work of Time at Z33, Hasselt (2020), Topos of Time at MMOMA. Moscow (2019), 1st Riga Biennial of Contemporary Art, Latvia, (2018) Contour 556, Public Art Biennial, Canberra (2018).