Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Det isolerade benet -Utställning med Iris Smeds

Scroll down for English

Den 23 november öppnar Det isolerade benet på Mint. Med installation, film och teatrala interventioner berör utställningen ett kollektivt sanningsbegrepp som sätts ur spel. I uppluckringen av offentligt och privat, genom familjen och rättssamhällets skådespel, förhandlas föreställningar om gemensam verklighet kontra vittnesmål och en vacklande känsla av att inte bli trodd.

Utställningen består av två nyproducerade installationer av Andjeas Ejiksson och Iris Smeds samt ett filmverk från 1989 av Marion Scemama & David Wojnarowicz.

Foto: Iris Smeds

Iris Smeds

Det isolerade benet är en del av ett större projekt som tar form genom utställningar, performance och poesi. Dess första avsnitt ägde rum tidigare i år i form av en performancekväll på Mint med titeln ”Familjen är det första skådespelet”.

Läs mer om utställningen >>

Läs mer om Iris Smeds >>

English

The Isolated Bone – Exhibition with Iris Smeds

Opening November 23, 5pm–8pm (introduction at 6pm). With Andjeas Ejiksson, Iris Smeds, Marion Scemama & David Wojnarowicz.

Date: Opening Thursday 23 November 2023
Time: 5 – 8 pm (introduction at 6 pm)
Place: Mint
Address: Sveavägen 41, Stockholm
Free admission, no reservation needed

On November 23, The Isolated Bone opens at Mint. Through installation, film and theatrical interventions, the exhibition touches on a collective concept of truth that is put out of play. With a disintegration of public and private, through the spectacle of the family and the rule of law, ideas of a shared reality versus testimony and a swaying sense of not being believed, are negotiated.

The exhibition consists of two new installations by Andjeas Ejiksson and Iris Smeds as well as a film work from 1989 by Marion Scemama & David Wojnarowicz.

The Isolated Bone is part of a larger project that takes shape through exhibitions, performance, and poetry. The first episode took place earlier this year in the form of a performance evening at Mint titled The Family is the First Spectacle.

Iris Smeds, IASPIS Artist in Residence in Stockholm during autumn 2023.

Read more about the exhibition >>

Read more about Iris Smeds >>