Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

CROSS POLLINATION CURATORIAL EXCHANGE ACROSS SWEDEN AND RUSSIA

Ett samarbete mellan Iaspis/Konstnärsnämnden, kulturavdelningen på Sveriges ambassad i Moskva och Nemoskva kring ett utbyte mellan små och medelstora bildkonstinstitutioner i Sverige och Ryssland.

Datum: måndag 16 november 2020
Tid: 9:00-11:30 (CET)
Plats: online, samt fysiskt i Sverige och i Ryssland

Med start i november 2020 planerar vi ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 6-8 aktörer i vardera landet, först via presentationer som en del av webbinarier och så småningom via fysiska resor till “det andra landet” under 2021. Syftet är att lära känna konstinstitutioner, konstnärer och konstfältet i vidare mening för att förhoppningsvis i framtiden kunna samarbeta över gränserna kring olika projekt.

Iaspis/konstnärsnämnden finansierar webbinarierna och resorna för de ryska deltagarna till Sverige under våren 2021. Medel söks för resorna för de svenska deltagarna till Ryssland.

Tid: start 16 november 2020 och sedan löpande fram till slutet av 2021.
Plats: online, samt fysiskt i Sverige och i Ryssland.
Hur: webbinarier, online-möten och fysiska träffar med erfarenhets- och kunskapsutbyte som bas.

Bakgrund
I en tid då det politiska klimatet hårdnar och gränser stängs av olika orsaker är det särskilt viktigt att upprätthålla, fördjupa och utveckla kontakter mellan konstarbetare i olika länder.

Det här projektet bygger på att sex till åtta konstinstitutionschefer och curatorer från vardera Sverige och Ryssland inleder ett utbyte med syfte att dela erfarenhet och kunskap. Det gäller det institutionella arbetet, men även konst- och kulturklimatet i stort samt den konst som de vill lyfta fram. Ett långsiktigt mål är att konstnärer från de två länderna ska ha möjlighet att ställa ut och på annat sätt arbeta i det andra landet, samt att deltagarna i projektet utvecklar samarbeten.

Struktur och process
Då covid19-pandemin än så länge förhindrar resor över gränserna inleds projektet med en serie online-möten där varje deltagare presenterar sin egen institution och två konstnärskap som de arbetat med. Deltagarna formar sedan tillsammans det fortsatta utbytet. När fysiska resor så småningom blir möjlig anordnas en form av ”delegationsresor” till det andra landet. Den första resan äger rum våren 2021, med de ryska deltagarna till Sverige, och den andra resan hösten 2021, med de svenska deltagarna till Ryssland.

Det handlar om företrädare för 6-8 institutioner i vardera landet, dvs 14-16 personer/presentationer/resenärer, företrädesvis curator och institutionschefer som arbetar konkret med curating. Onlinemöten kan följa efter de offentliga webbinarierna.

Tidplan
Med start i november 2020 arrangerar Iaspis webbinarier en gång i månaden. Vid varje tillfälle presenterar fyra deltagare sitt arbete. Därefter utvecklas fortsättningen i samarbete med deltagarna, utifrån de givna förutsättningarna.

Webbinarium 1: måndag 16.11 kl 9:00-11:30 (CET)
Webbinarium 2: tisdag 15.12 kl 9:00-11:30 (CET)
Webbinarium 3: TBC
Webbinarium 4: TBC

Inbjudna deltagare
I Sverige: Art Lab Gnesta; Baltic Art Center, Visby; Göteborgs Konsthall; Haninge konsthall; Malmö Konstmuseum; Mint, Stockholm; Uppsala konstmuseum och Verkligheten, Umeå.

I Ryssland: deltagarna i Nemoskva, dvs de olika grenarna av National Center for Contemporary Art (NCCA), i Nizhny Novgorod, Vladikavkaz, Novosibirsk, Yekaterinburg, Kaliningrad, S:t Petersburg samt Vladivostok.