Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

CROSS POLLINATION: CURATORIAL EXCHANGE ACROSS SWEDEN AND RUSSIA

CROSS POLLINATION: CURATORIAL EXCHANGE ACROSS SWEDEN AND RUSSIA är ett samarbete mellan IASPIS, kulturavdelningen på Sveriges ambassad i Moskva och Nemoskva kring ett utbyte mellan små och medelstora bildkonstinstitutioner i Sverige och Ryssland.

Med start i november 2020 planerar vi ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan åtta aktörer i vardera landet, först via presentationer som en del av webbinarier och så småningom via fysiska resor till “det andra landet” under 2021. Syftet är att lära känna konstinstitutioner, konstnärer och konstfältet i vidare mening för att förhoppningsvis i framtiden kunna samarbeta över gränserna kring olika projekt.

IASPIS finansierar webbinarierna och resorna för de ryska deltagarna till Sverige under våren 2021.

Bakgrund
I en tid då det politiska klimatet hårdnar och gränser stängs av olika orsaker är det särskilt viktigt att upprätthålla, fördjupa och utveckla kontakter mellan konstarbetare i olika länder.

Det här projektet bygger på att åtta konstinstitutionschefer och curatorer från vardera Sverige och Ryssland inleder ett utbyte med syfte att dela erfarenhet och kunskap. Det gäller det institutionella arbetet, men även konst- och kulturklimatet i stort samt den konst som de vill lyfta fram. Ett långsiktigt mål är att konstnärer från de två länderna ska ha möjlighet att ställa ut och på annat sätt arbeta i det andra landet, samt att deltagarna i projektet utvecklar samarbeten.

Struktur och process
Då pandemin än så länge förhindrar resor över gränserna inleds projektet med en serie online-möten där varje deltagare presenterar sin egen institution och två konstnärskap som de arbetat med. Deltagarna formar sedan tillsammans det fortsatta utbytet. När fysiska resor så småningom blir möjlig anordnas en form av ”delegationsresor” till det andra landet. Den första resan äger rum våren 2021, med de ryska deltagarna till Sverige, och den andra resan hösten 2021, med de svenska deltagarna till Ryssland.

Det handlar om företrädare för åtta institutioner i vardera landet, dvs sexton personer/presentationer/resenärer, företrädesvis curator och institutionschefer som arbetar konkret med curating. Onlinemöten kan följa efter de offentliga webbinarierna.

Tidplan
Med start i november 2020 arrangerar Iaspis webbinarier en gång i månaden. Vid varje tillfälle presenterar fyra deltagare sitt arbete. Därefter utvecklas fortsättningen i samarbete med deltagarna, utifrån de givna förutsättningarna.

Inbjudna deltagare
I Sverige:
Sebastian Adolfsson, Konstnär/Curator Verkligheten, Umeå; Rebecka Wigh-Abrahamsson, Intendent Uppsala konstmuseum; Stina Edblom, Konstnärlig ledare Göteborgs Konsthall; Emily Fahlén och Asrin Haidari, Konstnärliga ledare Mint, Stockholm; Caroline Malmström, Konstnärlig ledare Art Lab Gnesta; Helena Selder, Konstnärlig ledare Baltic Art Center, Visby; Kirse Junge-Stevnsborg, Konstmuseichef Malmö Konstmuseum; Sarah Guarino Werner, Intendent Haninge konsthall, Handen.

I Ryssland:
Alisa Bagdonaite, Chief Curator ZARYA Center for Contemporary Art, Vladivostok och Golubitskoe Art Foundation, Taman Peninsula; Oksana Budulak, Curator Krasnoyarsk Museum Centre Ploschad Mira; Artem Filatov, Curator National Center of Contemporary Art (NCCA), Nizhny Novgorod; Maria Filatova, Curator National Center of Contemporary Art (NCCA), Vladikavkaz; Alisa Sycheva, Curator National Center of Contemporary Art Yekaterinburg; Elena Tsvetaeva, Head of the Baltic Branch of the Pushkin State Museum of Fine Arts, National Center of Contemporary Art (NCCA), Kaliningrad; Anna Zavediy, Sector manager National Center of Contemporary Art (NCCA), St. Petersburg; Pjotr Zherebtsov, Curator CC19 (Centre for Culture 19), Novosibirsk.

Initiativtagare

Maria Lind, Counsellor of culture, Embassy of Sweden, Moscow; Lena Malm, Project Manager Visual Arts IASPIS, Stockholm, och Alisa Prudnikova, Director Nemoskva, Moscow.

För mer information, kontakta Lena Malm, programansvarig bild, IASPIS, lm@iaspis.se

English

CROSS POLLINATION: CURATORIAL EXCHANGE ACROSS SWEDEN AND RUSSIA. A collaboration between IASPIS, Nemoskva and the Embassy of Sweden in Moscow involving small and medium size art institutions across Sweden and Russia.

What?

At a time when the political climate is getting harsher in many parts of the world, and borders are closing for various reasons, it is particularly important to maintain, develop and deepen contacts between art workers in different countries.
This project consists of a number of events and encounters involving eight curators and directors from art institutions in Sweden and Russia respectively, with the purpose to exchange knowledge and experience. It is about the institution in question, as well as its wider context and the art with which it engages. A long term goal is that artists from the two countries will be able to exhibit and in other ways present their work in the other country, and that the institutional participants can develop various collaborations.

How?

As the pandemic still prevents traveling across the borders, the project will start with a series of webinars where each participant will introduce their institution and two artists whose work they have engaged with. The next steps will be developed collaboratively by the participants and the organisers. When physical travel eventually will be allowed, study trips to the other country will be organised. The first trip, with the Russian group going to Sweden, is scheduled for fall 2021.
Representatives from eight institutions in each country will participate, preferably curators and directors who are actively curating, all in all sixteen people. Online meetings can follow the webinars, leading up to the trips.

Who

In Sweden:
Sebastian Adolfsson, Curator, Verkligheten, Umeå; Rebecka Wigh-Abrahamsson, Curator, Uppsala Art Museum; Stina Edblom, Artistic Director, Göteborgs Konsthall, Göteborg/Gothenburg; Emily Fahlén and Asrin Haidari, Artistic Directors, Mint, Stockholm; Caroline Malmström, Artistic Director, Art Lab Gnesta, Gnesta; Helena Selder, Artistic Director, Baltic Art Center, Visby; Kirse Junge-Stevnsborg, Director, Malmö Art Museum; Sarah Guarino Werner, Curator Haninge konsthall, Handen.

In Russia:
Alisa Bagdonaite, Chief Curator, ZARYA Center for Contemporary Art, Vladivostok and Golubitskoe Art Foundation, Taman Peninsula; Oksana Budulak, Curator, Krasnoyarsk Museum Centre Ploschad Mira; Artem Filatov, Curator, National Center of Contemporary Art (NCCA), Nizhny Novgorod; Maria Filatova, Curator, National Center of Contemporary Art (NCCA), Vladikavkaz; Alisa Sycheva, Curator, National Center of Contemporary Art Yekaterinburg; Elena Tsvetaeva, Head of the Baltic Branch of the Pushkin State Museum of Fine Arts, National Center of Contemporary Art (NCCA), Kaliningrad; Anna Zavediy, Sector manager, National Center of Contemporary Art (NCCA), St. Petersburg; Pjotr Zherebtsov, Curator, CC19 (Centre for Culture 19), Novosibirsk.

Initiated by Maria Lind, Counsellor of culture, Embassy of Sweden, Moscow; Lena Malm, Project Manager Visual Arts, IASPIS, Stockholm, and Alisa Prudnikova, Director, Nemoskva, Moscow.

For further information, please contact IASPIS Project Manager Visual Arts: Lena Malm at lm@iaspis.se