Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

COLLECTIVELY

Ett forum om konsten att tänka, arbeta och leva tillsammans. Organiseras av Iaspis på Konstnärsnämnden i Stockholm den 24–26 maj 2019.

Development of Season 2 for The Centre for the Less Good idea, Johannesburg, South Africa. Photo: Stella Olivie

Collectively samlar ca 60–70 deltagare från bild- och formområdet och andra som är intresserade av att utveckla nya sätt att tänka, arbeta och leva tillsammans. Många av deltagarna har utvecklat specifika metoder, strategier och språk för att verka kollektivt, ofta motiverade av specifika sociala utmaningar och intresseområden. Genom kollektivt undersökande formulerar de etiska förhållningssätt och experimenterar med alternativa former för sin konstnärliga praktik.

Forumet är tänkt som en självorganiserad gemensam plats. Relationen mellan deltagarna kommer att utvecklas genom olika övningar, instruktioner och andra format som föreslås av gruppen. Under de två första dagarna (24–25 maj) erbjuder 15 av deltagarna workshops i Konstnärsnämndens lokaler. Varje dag avslutas med middag, performances, screenings och presentationer. Under dessa två dagar kommer deltagarna också att utforma en publik sammankomst för den tredje och sista dagen (26 maj).

Collectively erbjuder ett sammanhang för att pröva, lära och lära om, samt dela olika former av kunskap och förhållningssätt. Forumet är en arena för oväntade möten mellan en mångfald av samtida praktiker och för reflektioner över de möjligheter som det kollektiva kan erbjuda.

Konstnärliga kollektiv, och andra former av kollektiva praktiker inom kulturområdet, har ofta setts som motsatsen till konstnären som individuellt geni. Det kollektiva har ofta förknippats med icke-hierarkiska organisationer och alternativa sätt att leva, men är idag inte alltid synonym med uppror eller frigörelse. Parallellt med senare tids utveckling av nätverksteknologi har många kollektiva metoder och värderingar fångats upp av näringsliv, ledarskap, marknadsföring och av de flesta samtida politiska ideologier. Det är värdefullt att undersöka hur kollektiva praktiker kan bidra till större förståelse i samhället, uppmuntra nya former för solidaritet och förbättra levnadsvillkoren för alla människor.

Collectively är ett koncept utvecklat av Council* och cureras av Grégory Castéra (co-director Council, Paris) på uppdrag av Iaspis. Konstnärliga rådgivare är Raimundas Malašauskas (frilanskurator), Claire Tancons (frilanskurator, co-curator för Sharjah Biennial 14) och Kathryn Weir (curator för Cosmopolis Biennial, Centre Pompidou, Paris och Chengdu).

* Council sammanför konstnärer, forskare och olika delar av samhället för att främja större förståelse för samhällsfrågor. Deras curatoriska program baseras på arbete med långsiktiga frågor som resulterar i utställningar, evenemang, publikationer och produktion av konstnärliga verk. Med sitt stipendiatprogram AFIELD stödjer de även ett internationellt nätverk av konstnärer och kulturproducenter som initierar hållbara sociala intitiativ i världen. Council tror på konstens möjlighet att bidra till förändring och arbetar för att utvidga dess inflytande till andra områden. www.council.art

För praktiska frågor, vänligen kontakta rb@iaspis.se

För frågor om concept och innehåll, vänligen kontakta gregory@council.art