Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Black Mountain College – Föreläsning med Helen Molesworth online

Helen Molesworth är en amerikansk curator och skribent. Bland hennes större utställningar märks One Day at a Time: Manny Farber and Termite Art; Leap Before You Look: Black Mountain College 1933–1957; Dance/Draw; This Will Have Been: Art, Love & Politics in the 1980s; Part Object Part Sculpture och Work Ethic.

Hon har även organiserat separatutställningar med Moyra Davey, Noah Davis, Louise Lawler, Steve Locke, Anna Maria Maiolino, Josiah McElheny, Kerry James Marshall, Catherine Opie, Amy Sillman och Luc Tuymans. Hon har skrivit ett flertal katalogtexter och essäer som har publicerats i Artforum, Art Journal, Documents och October. 2011 mottog hon utmärkelse för Curatorial Excellence på Center for Curatorial Studies, Bard College i New York och sedan 2017 tjänstgör hon som Curator-in-Residence för Anderson Ranch i Aspen. Nyligen var hon värd för podcastserien Recording Artists på The Getty i Los Angeles. För närvarande arbetar hon med en bok om konst, kärlek och frihet.

Föreläsningen är arrangerad av Sophie Tottie, konstnär och professor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, med stöd av- och i samarbete med Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer samt Södertörns högskola och Index i Stockholm.

Viktigt: I linje med myndigheternas rekommendationer kommer föreläsningen endast att äga rum online.

English

Helen Molesworth is a curator and writer. Her major exhibitions include: One Day at a Time: Manny Farber and Termite Art; Leap Before You Look: Black Mountain College 1933–1957; Dance/Draw; This Will Have Been: Art, Love & Politics in the 1980s; Part Object Part Sculpture, and Work Ethic.

She has organized monographic exhibitions of Moyra Davey, Noah Davis, Louise Lawler, Steve Locke, Anna Maria Maiolino, Josiah McElheny, Kerry James Marshall, Catherine Opie, Amy Sillman, and Luc Tuymans. She is the author of numerous catalogue essays and her writing has appeared in Artforum, Art Journal, Documents, and October. The recipient of the 2011 Bard Center for Curatorial Studies Award for Curatorial Excellence, she serves as the Curator-in-Residence for the Anderson Ranch in Aspen. She recently hosted a podcast series called “Recording Artists” with The Getty and is currently at work on a book about art, love, and freedom.

The lecture is arranged by Sophie Tottie, artist and professor at the Royal Institute of Art in Stockholm, in collaboration with and supported by Iaspis, the Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual and Applied Artists, with Department of Art History, School of Culture and Education, Södertörn University and Index in Stockholm.

Important: Due to the current recommendations related to Covid-19 this event will only be open for online participation.