Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Beijing – Melbourne – Luleå – Artists talk!

Medan Covid-19 sprider sig över världen och påverkar oss på olika sätt, bjuder Iaspis Umeå in till seminarium och konstnärspresentation av våra residensstipendiater för 2021, Yingmei Duan och Geoff Robinson. Tillsammans med konstnären Sara Edström och moderatorn Micael Norberg pratar vi om olik- och likheter och hur nedstängning och Covid har påverkat den konstnärliga verksamheten i våra respektive länder.

Zoom-möte:  https://umu.zoom.us/j/69757845919


Yingmei Duan
 tillhör det kinesiska avantgardet och har länge bott och verkat i det legendariska konstnärsområdet East Village i Beijing. 1995 deltog hon i performance-verket ”To Add One Meter to an Anonymous Mountain”, som betraktas som en klassiker inom den kinesiska samtidskonsten. Under sin tid som frilansande konstnär i East Village 1993–1995 blev hon intresserad av performancekonsten, vilket påverkade hennes fortsatta karriär. Denb slutliga vändpunkten kom när hon började studera för Marina Abramović vid HBK Braunschweig/Tyskland 2000. Sedan dess har  Yingmei Duan helt ägnat sig åt performancekonsten.

Geoff Robinson är en i Melbourne baserad konstnär som arbetar i Wurundjeri. Robinson skapar evenenemangsbaserade konstverk som använder sig av tidsliga egenskaper som ljud och  performance samt platsens rumsliga begränsningar för att nysta upp dess tidslager.  Robinson har presenterat projekt på Titanik, Åbo; Bus Projects, Melbourne; Liquid Architecture, Melbourne; och MoKS, Mooste, Estland. Han tilldelades 2014-års Melbournepris för urban skulptur och lade 2018 fram sitt doktorandprojekt ”Durational Situation” på MADA, Monash University, Melbourne.

Sara Edström är konstnär bosatt sedan födseln i Luleå, där hon kombinerar sin konstnärliga verksamhet med det självorganiserade Galleri Syster. Efter en lång karriär som skulptör bestämde hon sig som 50-åring att göra någonting nytt och började skapa musik. Hon behandlar frågor om tvivel och kriser, om hur och vem definierar framgång och hur man skapar sitt eget sammanhang, ett långsiktigt, hållbart liv som konstnär och människa. Konsten och livet flyter ihop och så i allt högre grad under en livskris där allting ställdes på ända. Orden måste ut. Hon kallar låtarna för sina Midlife Crisis Pop Songs.

Moderatorn Micael Norberg representerar Iaspis samarbetsgrupp i Umeå och är konstnär, universitetslektor och studierektor vid Konsthögskolan vid Umeå universitet. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Trondheim, Norge; Koninklijke Academie van Beeldende Kunst i Den Haag, Holland; och på Konsthögskolan i Umeå i början av 1990-talet.

Iaspis driver residens för internationella konstnärer i Stockholm samt i samarbete med lokala Iaspisgrupper i Umeå, Göteborg, och Malmö.

Iaspis tilldelar årligen två internationella konstnärer vistelsestipendier i Umeå. Stipendiaterna är föreslagna av den lokala gruppen som också är värdar för konstnärerna. 2021 års stipendiater i Umeå är Yingmei Duan och Geoff Robinson.

Den lokala gruppen i Umeå består av: Umeå Kommun (Moa Krestesen), Umeå konsthögskola (Micael Norberg), Bildmuseet Umeå (Lisa Lundström), Vita Kuben (Helena Vikström), Museum Anna Nordlander (Mia Rogersdotter Olofsson), Verkligheten (Sandra Wasara).


English

As covid-19 has spread over the world and affects us all on different levels Iaspis Umeå invites you to a seminar and artist presentations with our residence holders for 2021, Yingmei Duan and Geoff Robinson. Together with artist Sara Edström and moderator Micael Norberg we will talk about differences and similarities and how lockdowns and the covid situation has affected the artistic practice in our different countries.

Join Zoom Meeting:  https://umu.zoom.us/j/69757845919

Yingmei Duan is part of the Chinese avant-garde, working creatively for many years living in the legendary art district of Beijing’s East Village. In 1995 she participated in the performance “To Add One Meter to an Anonymous Mountain” which is considered to be one of the classics of Chinese contemporary art. Being based in the East Village as freelance artist between 1993–1995 prompted her curiosity, which led to her interest in performance art and has had a great impact on her later art career. The final turning point came when she began to study at Marina Abramović at HBK Braunschweig/Germany in 2000, Since that time Yingmei Duan has dedicated herself to performance art as her artistic expression.

Geoff Robinson is a Melbourne-based artist working on Wurundjeri country. Robinson creates event-based artworks that utilise the temporal qualities of sound and performance and the spatial conditions of physical sites to unravel the durational layers of place.  Robinson has presented projects with Titanik, Turku; Bus Projects, Melbourne; Liquid Architecture, Melbourne; and MoKS, Mooste, Estonia. He was awarded the Melbourne Prize for Urban Sculpture 2014 and completed the PhD project Durational Situation at MADA, Monash University, Melbourne, 2018.

Sara Edström is an artist who has lived and worked in Luleå in Norrbotten her whole life. Luleå is the place where she combines her own artistic practice with running the self-organized Gallery Syster. After a life as a sculptor, she had to do something new and thus began at the age of 50 making music. She deals with question of doubt and crisis, on how success is defined and by whom and on how to create your own context, long-term sustainable life as an artist and as a human being. Art and life float together, and have done so even more during a crisis in life when everything needed to be turned inside out. Words needed to get out and be spoken. She calls them her Midlife Crisis Pop Songs.

Moderator, Micael Norberg is a representative of the Iaspis collaborative group in Umeå, an artist, Senior Lecturer and the Deputy Head of Department at the Academy of Fine Arts, Umeå University. Educated at at the Academy of Fine Art in Trondheim, Norway, Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag, Holland and the Academy of Fine Arts in Umeå Sweden in early 90’s.

Iaspis residency programme in Sweden has studios for international artists in Stockholm, and courtesy of collaborative partners in Göteborg, Malmö and Umeå.

Each year Iaspis awards two international artists a three month grant for a residency in Umeå. The grant holders are nominated and hosted by the local partners. During 2021 Yingmei Duan and Geoff Robinson will be grant holders in residence in Umeå.

Iaspis partners in Umeå include: Umeå Kommun (Moa Krestesen), Umeå konsthögskola (Micael Norberg), Bildmuseet Umeå (Lisa Lundström), Vita Kuben (Helena Vikström), Museum Anna Nordlander (Mia Rogersdotter Olofsson), Verkligheten (Sandra Wasara).