Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Art Practices, Art Education, and Self-Censorship

Scroll down for English

Välkommen till ett samtal mellan Khaled Hafez och Maria Lantz om konstpraktik, utbildning och självcensur.

Khaled Hafez och Maria Lantz är båda bildkonstnärer som har arbetat inom måleri, film/video, fotografi, installation, text och böcker. Båda är också verksamma inom pedagogik; Maria Lantz är rektor på Konstfack i Stockholm och Hafez, för närvarande IASPIS residensstipendiat i Stockholm och adjungerad professor i Visual Cultures på American University i Kairo, Egypten.

Evenemanget är en del av två konstnärspresentationer på IASPIS med Khaled Hafez och Mike S Redmond & Faye Coral Johnson (MSR FCJ).

Bild från utställning Illustrated History of the Mundane: Military Industrial Complex

”Illustrated History of the Mundane: Military Industrial Complex” solo project presentation, Extension Art Space, Stockholm

Program
17:00 – 20:00 Studio 1 och studio 4 är öppna
17: 30 Studio 1: Art Practices, Art Education, and Self-Censorship, Khaled Hafez samtalar med Maria Lantz, Rektor på Konstfack, Stockholm
18:00 Studio 4: Wader The Ditch – en ateljéutställning med MSR FCJ, introduktion av Sara Andy Ludvigsson från Andy’s Gallery, Stockholm.

Khaled Hafez är en konstnär som bor och arbetar i Kairo, Egypten. Hans praktik sträcker sig över många medier, inklusive: måleri, installation, fotografi, video och experimentell film. På senare tid har hans arbete fokuserats på ämnet hjältar och förebilder, i de aktuella ögonblicken i regionen i Mellanöstern. Khaled studerade medicin och har en medicinsk examen som specialist från 1992. Han tog senare en MFA i nya medier och digital konst från Transart Institute, New York, USA och Danube University, Krems, Österrike. Khaled Hafez verk har visats brett runt om i världen, inklusive den 57:e, 56:e och 55:e Venedigbiennalen 2017, 2015 och 2013; Saatchi Gallery och Tate Modern, London. Han har nominerats till Sovereign African Art Prize 2011 och var pristagare vid Dakar Biennale, Senegal 2004 och Bamako Photo Biennale, Mali 2011.

Maria Lantz är rektor på Konstfack i Stockholm. Hon är en bild- och textbaserad konstnär och hennes verk handlar om fotografi i relation till samtida stadsliv, identitet och minne. Under åren har hon även arbetat som lärare, redaktör och curator och hon har genomfört flera forskningsprojekt om ”informella städer” med konstnärer, aktivister och forskare från olika områden och discipliner.

English

Art Practices, Art Education, and Self-Censorship

Date:  Monday 20 February 2023
Time: 5:00 – 8:00 pm (door closes at 6:00 pm)
Place: IASPIS/Konstnärsnämnden, studio 4
Address: Maria Skolgata 83, Stockholm
Language: English
Free admission, no reservation needed

Welcome to a conversation between Khaled Hafez and Maria Lantz on the topics of art practice, education and self-censorship.

Khaled Hafez and Maria Lantz are both visual artists who have worked across the mediums of painting, film/video, photography, installation, text, and books. Both are also educators; Maria Lantz is Vice Chancellor at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm and Hafez, currently in IASPIS residence programme and adjunct professor of Visual Cultures at the American University in Cairo, Egypt.

The event is a part of two simultaneous artists presentations at IASPIS with Khaled Hafez and Mike S Redmond & Faye Coral Johnson (MSR FCJ).

Programme
5:00 – 8:00 pm Studio 1 and studio 4 are open
5:30 pm Studio 1: Art Practices, Art Education, and Self-Censorship, Khaled Hafez in conversation with Maria Lantz, Vice Chancellor at Konstfack, Stockholm
6:00 pm Studio 4: Wader The Ditch, a studio exhibition by MSR FCJ, introduction by Sara Andy Ludvigsson from Andy’s Gallery, Stockholm

Khaled Hafez is an artist living and working in Cairo, Egypt. Hafez studied medicine and had a medical degree as a specialist in 1992. He later obtained an MFA in new media and digital arts from Transart Institute, New York, USA and Danube University, Krems, Austria. Hafez’s work has been widely shown worldwide, including the 57th, 56th and 55th Venice Biennale 2017, 2015 & 2013; the Saatchi Gallery and Tate Modern, London.

Maria Lantz is Vice Chancellor at Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. She’s is a visual- and text-based artist. Her works deal with photography in relation to contemporary urban life, identity, and memory. Over the years she has also worked as a teacher, editor and curator and she conducted several research projects on “informal cities” involving artists, activists and scholars from various fields and disciplines.