Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Al-Madhafah/The Living Room – ett samtal mellan Sandi Hilal och Charles Esche

OBS! Mycket begränsat antal platser, OSA till me@iaspis.se

Välkommen till ett samtal mellan arkitekten och Iaspisstipendiaten Sandi Hilal och Charles Esche, curator och chef för Van Abbemuseum, i och om Al-Madhafah/The Living Room.

Det arabiska ordet Al-Madhafah betyder vardagsrum, en plats mellan det privata och det offentliga, ett sällskapsrum där man tar emot gäster. Det är den delen av en bostad som har potentialen att omkasta rollerna gäst och värd och skänka gästfriheten olika politiska och sociala innebörder. Den söker mobilisera tillståndet ”permanent tillfällighet” som ett arkitektoniskt och politiskt koncept som kan utmana de binära begreppen inkludering och exkludering, publikt och privat, gäst och värd. Det aktiverar tillfälliga personers rätt att agera värd och inte förbli en evig gäst; rätten till liv i deras nya vistelseorter utan att behöva ge upp känslan av tillhörighet med hemlandet.

Som arkitekt, konstnär och pedagog arbetar Sandi Hilal för närvarande på att utveckla detta konst- och forskningsprojekt kring begreppet gästfrihet och i synnerhet om ”rätten att vara värd”. Al-Madhafah/The Living Room initierades med stöd av Statens konstråd, med vars hjälp den första Madhafah genomfördes i Boden. Madhafah har presenterats i flyktinglägret Fawwar i Palestina; på ArkDes, Stockholm; NYU Art Gallery; Van Abbemuseum i Eindhoven, Nederländerna och Qalandiya International, Palestina. Kopplat till Sandi Hilals vistelse som ateljéstipendiat på Iaspis finns där nu ett Madhafah aktiverat i hennes studio.