Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

IASPIS uppdrag, regelverk och beslut

IASPIS är Konstnärsnämndens internationella program inom bild- och formområdet. Verksamheten regleras av de förordningar och regleringsbrev som styr Konstnärsnämnden samt Sveriges bildkonstnärsfond.

Uppdraget för IASPIS och utgår från de mål och regler som satts upp för Konstnärsnämnden och Sveriges Bildkonstnärsfond:

  • Konstnärsnämndens stipendier och bidrag syftar till att främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet samt att främja konstnärlig utveckling
  • De internationella programmen syftar till att bidra till konstnärlig utveckling och förbättrade arbetsmöjligheter för yrkesverksamma konstnärer och verkar för att öka och fördjupa konstnärers internationella kontakter och arbetsmöjligheter.

Så här fattas våra beslut

  • Beslut som rör IASPIS budget och prioriteringar fattas av Bildkonstnärsfonden.
  • Beslut om IASPIS förvaltningsbudget fattas av Konstnärsnämndens styrelse.
  • Beslut om residensstipendier fattas av Bildkonstnärsfonden.