Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Youmna Chlala

Residensstipendiat i Stockholm, 13 Juni – 28 augusti 2023

Youmna Chlala är en konstnär baserad i New York. Hennes arbete är en undersökning av öde och arkitektur. Hennes nuvarande serie, Museet för framtida minnen, består av teckningar, fotografier, skulpturer och installationer som på olika sätt föreställer vad som kommer att hända när horisonten försvinner. Hur kommer vi att veta var vi är? Hur kan vi hitta oss själva kollektivt genom intima möten? Serien är platsspecifik och har tidigare ägt rum i Norge, Brasilien, New York, Dubai och Danmark. Den senaste versionen handlade om Brooklyns växter och blommor som långsamt migrerar norrut för att undvika den stigande värmen och de närliggande arterna som hjälper dem att flytta.

Youmna har bland annat ställt ut på Hayward Gallery, London; The Drawing Center, Kunsthal Charlottenborg, Köpenhamn; Henie Onstad Art Center, Høvikodden; Concrete Gallery; Hessel Museum of Art, New York; Fridman Gallery, New York; och MAK Center for Art and Architecture. Hon deltog i den 33:e Bienal de São Paulo, 2017 års LIAF-biennal i Norge och 11:e Performa-biennalen. Hon är medredaktör för Spatial Species-serien på Coffee House Press och medgrundare av Mutating Cities Institute. Hon är författare till The Paper Camera, en bok med poesi och fotografi.

English

Youmna Chlala

Artist in Residence, Stockholm, June 13 – August 28,  2023

Youmna Chlala is an artist based in New York. Her work is an investigation of fate and architecture. Her current series, The Museum of Future Memories, is a collection of drawings, photographs, sculptures, and installations that imagine what will happen when the horizon line disappears. How will we know where we are? How can we find ourselves collectively through intimate encounters? The series is site-specific and has previously taken place in Norway, Brazil, New York, Dubai, and Denmark. The most recent iteration was about Brooklyn’s plants and flowers that are slowly migrating north to avoid the rising heat, and the adjacent species that are helping them move.

Youmna has exhibited at the Hayward Gallery, London; The Drawing Center, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen; Henie Onstad Art Center, Høvikodden; Concrete Gallery, Hessel Museum of Art, New York; Fridman Gallery, New York; and MAK Center for Art and Architecture. She participated in the 33rd Bienal de São Paulo, 2017, LIAF Biennial in Norway, and the 11th Performa Biennial. She is the co-editor of the Spatial Species series at Coffee House Press and co-founder of the Mutating Cities Institute. She is the author of The Paper Camera, a book of poetry and photography.