Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Yingmei Duan

Residensstipendiat Umeå 31 augusti – 29 november 2021

Yingmei Duan. Född 1969 i Kina. Bosatt och arbetar i Braunschweig, Tyskland.

Yingmei Duan ingår i det kinesiska avantgardet och har arbetat kreativt i många år och levt i det legendariska konstdistriktet i Pekings East Village. 1995 deltog hon i föreställningen ”To Add One Meter to an Anonymous Mountain” som anses vara en av klassikerna inom kinesisk samtidskonst. Att vara baserad i East Village mellan 1993-1995 väckte hennes nyfikenhet, vilket ledde till hennes intresse för performancekonst och detta har haft stor inverkan på hennes konstkarriär senare i livet. Den sista vändpunkten kom när hon år 2000 började studera i Tyskland vid The Braunschweig University of Art (HBK), där hon fick träffa performancekonstnären Marina Abramović. Sedan dess har Yingmei Duan ägnat sig åt performancekonst som sitt huvudsakliga konstnärliga uttryck. Där studerade och arbetade hon också med filmaren och actionkonstnären Christoph Schlingensief och deltog i flera av hans storskaliga videoperformanceinstallationer.

Foto: Yingmei Duan 2011

Under de senaste tjugo åren har hon koncentrerat sin energi och kreativitet på att skapa performancekonst och att forska i mediet. I sina framträdanden korsar hon medier och inkorporerar ofta ljud, video och installation. Förutom sina soloprojekt älskar Yingmei att arbeta med människor från olika kulturer, åldrar och livsområden och har realiserat över hundra samarbetsprojekt för performance.

Hon har utvecklat sitt eget oberoende performance-system och beskriver dessa prioriteringar som: ”Solo Performance”, ”Performance Installation”, ”Daily Live Art Performance”, ”Equal Collaborative Performance”, ”Changing Exhibitions”, ”Object Interactive Performance” och ”Object & Video Interactive Performance”. 2018 spelade Yingmei Duan in ett musikalbum som heter ”Forty-Eight Years Ago, the Road an Ocean”. Denna är en förlängning av hennes performancekonst.

 

English

Yingmei Duan

Studio grant holder in Umeå 31 August – 29 November 2021

Yingmei Duan. Born 1969 in China. Lives and works in Braunschweig, Germany.

Yingmei Duan is part of the Chinese avant-garde, working creatively for many years living in the legendary art district of Beijing’s East Village. In 1995 she participated in the performance “To Add One Meter to an Anonymous Mountain” which is considered to be one of the classics of Chinese contemporary art. Being based in the East Village between 1993-1995 prompted her curiosity, which led to her interest in performance art and has had a great impact on her later art career. The final turning point came when she began to study in Germany at The Braunschweig University of Art (HBK) in 2000, where she got to meet the performance artist Marina Abramović. Since that time Yingmei Duan has dedicated herself to performance art as her artistic expression. There, she also studied and worked with the filmmaker and action artist Christoph Schlingensief, participating in several of his large-scale video performance installations.

For the past twenty years she has concentrated her energy and creativity on making performance art and researching the medium. Within her performances she crosses mediums and often incorporates sound, video and installation. Besides her solo projects Yingmei loves to work with people from different cultures, ages and areas of life and has realised over a hundred collaborative performance projects.

She has developed her own independent performance system and describes these priorities as: “Solo Performance”, “Performance Installation”, “Daily Live Art Performance”, “Equal Collaborative Performance”, “Changing Exhibitions”, “Object Interactive Performance” and “Object & Video Interactive Performance”. In 2018, Yingmei Duan recorded a music album called “Forty-Eight Years Ago, the Road an Ocean”. It is an extension of her performance art.