Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Victoria Verseau

Residensstipendiat i Stockholm 16 november 2022 – 30 januari 2023

Victoria Verseau arbetar med tekniker som rörlig bild, skulptur, storskaliga installationer och performance. I sin konstnärliga praktik undersöker hon kroppen, minnesbildning och hur identitet skapas via sociala strukturer. Hon strävar efter att berätta okända, förbisedda och bortglömda historier. Ambitionen är att fånga, bevara och rekonstruera flyktiga minnen av viktiga händelser som format subjektiviteter. Konstnärens personliga erfarenheter av att vara en trans- och ny kvinna är ofta utgångspunkten för dessa projekt. Utifrån sin egen historia arbetar hon mot att behandla existentiella frågeställningar – vilka vi är, varför vi är och vilka vi vill vara.

konstinstallation

A Ghost’s Gaze, Victoria Verseau (2022) Foto: Pär Fredin

Under sitt residens på IASPIS kommer Victoria att fokusera på ett nytt projekt om en tillbakahållen, komprimerad ungdomstid, en process av tillblivande då förvandlingen från pojke till kvinna och hennes aktuella identitet tog form. Projektet bygger på en tre månader lång queer och sexuell frigörelseresa hon som 22-åring gjorde genom USA.

Victoria Verseau bor och arbetar i Stockholm där hon 2020 avlade masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan. Bland Verseaus separatutställningar märks Hope Is a Dangerous Thing for Women Like Us, Fotogalleriet, Oslo (2022); Approaching a Ghost, Bonniers Konsthall, Stockholm (2021); Engender My Past, Uppsala Konstmuseum (2021). Verseaus arbete Approaching a Ghost (2021) har visats på  Whitechapel Gallery, London; Ballroom Marfa, Texas; Hammer Museum, Los Angeles; Para Site, Hongkong; Foundation Proa, Buenos Aires, Argentina; KWM Artcenter, Beijing, Kina; och Project 88, Mumbai, Indien. 2017 tilldelades Victoria Verseau som första transkvinna Anna-priset, instiftat av Women in Film and Television (WIFT) Sverige och UN Women Sverige, för sitt arbete inom filmen.

 

English

Victoria Verseau

Studio Grant holder in Stockholm 16 November 2022 – 30 January 2023

Victoria Verseau works in various media ranging from moving images to sculpture, large-scale installation and performance. Her artistic practice examines the body and memory formation, shaping identity through the affection of social structures. She seeks to tell untold stories, remaining in the periphery towards oblivion. Approaching destructive forgetfulness, she attempts to capture, preserve and reconstruct the fleeting memories of crucial times that shape subjectivities. Her personal experiences of being a trans and new woman is often a starting point. Based on her own story, she strives to process existential issues; who we are, why we are and who we want to be.

During her residency at IASPIS, Victoria will focus on a new project on a held back, compressed adolescence, a process of becoming when the transition from boy to woman and her recent identity took shape. The project is based on the three-month-long queer, sexual emancipation journey she made through the United States as a 22-year-old.

Victoria Verseau lives and works in Stockholm where she graduated with an MFA from the Royal Institute of Art in 2020. Verseaus has held solo exhibitions including Hope Is a Dangerous Thing for Women Like Us, Fotogalleriet, Oslo (2022); Approaching a Ghost, Bonniers Konsthall, Stockholm (2021); Engender my Past, Uppsala Konstmuseum (2021). Her work Approaching a Ghost (2021) has been exhibited at Whitechapel Gallery, London; Ballroom Marfa, Texas; Hammer Museum, Los Angeles; Para Site, Hong Kong; Foundation Proa, Buenos Aires, Argentina; KWM Artcenter, Beijing, China; and Project 88, Mumbai India. In 2017, Victoria Verseau was the first trans woman to be awarded the ANNA Award, established by Women in Film and Television (WIFT) Sweden and UN Women Sweden, for her work with film.