Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Victoria Verseau

Residensstipendiat i Stockholm 16 november 2022 – 30 januari 2023

Victoria Verseau arbetar med tekniker som rörlig bild, skulptur, storskaliga installationer och performance. I sin konstnärliga praktik undersöker hon kroppen, minnesbildning och hur identitet skapas via sociala strukturer. Hon strävar efter att berätta okända, förbisedda och bortglömda historier. Ambitionen är att fånga, bevara och rekonstruera flyktiga minnen av viktiga händelser som format subjektiviteter. Konstnärens personliga erfarenheter av att vara en trans- och ny kvinna är ofta utgångspunkten för dessa projekt. Utifrån sin egen historia arbetar hon mot att behandla existentiella frågeställningar – vilka vi är, varför vi är och vilka vi vill vara.

konstinstallation

A Ghost’s Gaze, Victoria Verseau (2022) Foto: Pär Fredin

Under sitt residens på IASPIS kommer Victoria att fokusera på ett nytt projekt om en tillbakahållen, komprimerad ungdomstid, en process av tillblivande då förvandlingen från pojke till kvinna och hennes aktuella identitet tog form. Projektet bygger på en tre månader lång queer och sexuell frigörelseresa hon som 22-åring gjorde genom USA.

Victoria Verseau bor och arbetar i Stockholm där hon 2020 avlade masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan. Bland Verseaus separatutställningar märks Hope Is a Dangerous Thing for Women Like Us, Fotogalleriet, Oslo (2022); Approaching a Ghost, Bonniers Konsthall, Stockholm (2021); Engender My Past, Uppsala Konstmuseum (2021). Verseaus arbete Approaching a Ghost (2021) har visats på  Whitechapel Gallery, London; Ballroom Marfa, Texas; Hammer Museum, Los Angeles; Para Site, Hongkong; Foundation Proa, Buenos Aires, Argentina; KWM Artcenter, Beijing, Kina; och Project 88, Mumbai, Indien. 2017 tilldelades Victoria Verseau som första transkvinna Anna-priset, instiftat av Women in Film and Television (WIFT) Sverige och UN Women Sverige, för sitt arbete inom filmen.