Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Valeria Montti Colque

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2020

Valeria Montti Colque. Född 1978 i Stockholm. Bor och arbetar i Stockholm.

Jag arbetar med berättelser och bygger upp bildvärldar med inspiration från vardagslivet som från myter, religioner, samhället, arv och populärkultur. Mina verk innehåller ofta symboler och metaforer. Jag blandar tekniker, material och uttryck, så som teckning, måleri, performans och jobbar ofta kollektivt. Jag har tänkt fördjupa mig i collage, collagemuraler, utveckla verken Molnskogen, Horisontens Fåglar och Det Svarta Vilda Molnet.

Det svarta Vilda Molnet tar form av en berättelse som handlar om en transformativ resa om moderskap, socialt arv. Verket tar avstamp i berättelsen om ett barn som följs av ett svart mörkt moln, hur frustration, besvikelse, impulsivitet och känslor blir till ilska. Hur barn kan bära på energi som är svår att kontrollera och som ses som ett opassande beteende i samhällets ögon. Det svarta Vilda Molnet berör hur mönster i vårt beteende skapar närhet och avstånd. Utanförskap skapas av svårigheten att förstå sociala koder och samhällets underförstådda regler. Verket gestaltar känslor och transformation, den eviga förändringen, att utveckling inte kan stoppas, allt förändras beroende på vad som ger näring. Den vackraste blomman växer ur mörker.

Utbildad på KKH i Stockholm, 1998–2004. Har medverkat i en rad utställningar och performance internationellt. 2019 ställde jag ut på Världskulturmuseet, i Södertälje konsthall och Kunsthal 3.14 (Bergen, Norge), SAVVY (Berlin, Tyskland) under Ecologies of Darkness. Performanceverken Building grounds on shifting sands. Horisontens Fåglar Norrabantorget, Konstmaraton har gjorts i samarbete med musikerna Ida Lod och David Heikiinen. 2018 genomfördes offentligt konstuppdrag för Haninge kommun. Under 2020: Österängs konsthall, Hammarkullens konsthall och El Museo de la Solidaridad Salvador Allende (Santiago, Chile).

valeriamontticolque.com