Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Susanna Jablonski

Residensstipendiat i Stockholm  1 december – 28 mars 2023

Susanna Jablonski är konstnär och bosatt i Stockholm. Hennes arbete sammanflätar skulptur, ljudkomposition, video och vardagliga föremål i omslutande rumsliga installationer. Jablonskis arbete undersöker det ontologiska värdet av material, objekt, händelser och kroppar – hur de består eller sönderfaller, och hur mening tillskrivs den tid och plats de förkroppsligar. Installationerna blir platser för subtila vittnesmål och pågående omförhandlingar av värden.

Santiago Mostyn

Konstnären Susanna Jablonski

Under vistelsen på IASPIS kommer Jablonski att arbeta med pågående research och produktion kopplat till ett par offentliga verk i Sverige och Rumänien. Hon ska också påbörja arbetet med en ny serie audiovisuella verk som kan beskrivas som ett sökande i objektets roll i efterdyningarna av Förintelsen.

Santiago Mostyn

Long Time Listener, First Time Caller (2021) Installation view, Kalmar Konstmuseum

Susanna Jablonski har ställt ut på bland annat: Malmö Konstmuseum (SE 2022), Moderna Museet (SE 2022), Kalmar Konstmuseum (SE 2021), Bonniers Konsthall (SE 2020), Luleå Biennalen (SE 2020), Revolver Galería (PE 2020), Nida Art Colony (LT 2020). Susanna Jablonski finns representerad i Moderna Museet, Malmö Konstmuseum och Statens Konstråds samlingar. Under 2024 installeras två permanenta offentliga gestaltningar av Susanna Jablonski i på olika platser i Sverige.

English

Susanna Jablonski

Artists in residence, Stockholm 1 December – 28 March 2023

Susanna Jablonski is an artist working in Stockholm. Her work involves sculpture, video, and sound composition. Often combining highly crafted sculptures and vernacular objects within an immersive installation architecture, Jablonski’s work investigates the ontological value of materials, events and bodies – how they sustain or disintegrate, and how meaning is ascribed to the places and times they inhabit.

During the residency period, Jablonski will be engaged in research and production linked to a couple of public commissions, in Sweden and Romania. She will also begin a research process for a series of new works, addressing the agency of the object in the aftermath of a Holocaust.

Susanna Jablonski’s work has been shown at Malmö Konstmuseum (SE 2022), Moderna Museet (SE 2022), Kalmar Konstmuseum (SE 2021), Bonniers Konsthall (SE 2020), Revolver Galería (PE 2020) among other places, and is in the collections of Moderna Museet, Malmö Konstmuseum (SE) and Statens Konstråd (SE).