Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sue Lawty

Residensstipendiat i Stockholm, 22 november 2023 – 25 februari 2024

Sue Lawty är en brittisk konstnär och formgivare. Hennes arbete är konstruerat av rafia, hampa och bly. Hon skapar ritningar och assemblage med små stenar med vilket hon formar en slags pixelerad duk. Arbetet är långsamt och minutiöst. Definierat lika mycket av frånvaro som närvaro, så drar det tyst in betraktaren för att märka nästan omärkbara skillnader. Ett fenomenologiskt, kroppsligt engagemang i landskapet — löpning och promenader i avlägsna och klippiga områden — är centralt för hennes praktik. Förankrat i ett känslomässigt, andligt och fysiskt engagemang med landskap så har hennes verk beskrivits som ’andligt… meditativt… en djupt kontemplativ upplevelse.

Foto: Hans Henning Pedersen

Sue Lawty

På IASPIS kommer Sue att utveckla sin ritnings- och vävningspraktik. Hon avser att utforska den skandinaviska vinterlandskapet och ljuset, inklusive Stockholms skärgård, samtidigt som hon är öppen för den viktiga möjligheten till fokus och experimentation som vistelsen erbjuder.

Lawty har en examen i tredimensionell design från Leeds (1976). Hennes arbete finns i ett flertal samlingar över hela världen, inklusive Jack Lenor Larsens samling vid LongHouse Reserve, New York, och Victoria and Albert Museum, London, där hon även höll en ettårig soloutställning, Concealed-Discovered-Revealed (2005). Hon har varit s.k artist in residence och vidare involverad med V&A (2005–2010), under vilken hon utformade det globalt kollektiva och nätbaserade konstprojektet ’World Beach Project’. År 2013/14 erhöll Lawty det prestigefyllda Smithsonian Artist Research Fellowship vid National Museum of Natural History i Washington DC och National Design Museum i New York. År 2017 publicerades boken Earth Materials om hennes arbete. Lawty är också en skicklig vandrare och leder både krävande bergsvandringar och specialiserade textila vandringsresor till Indien, Nepal och Bhutan.