Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Merve Gül Özokcu

Residensstipendiat i Stockholm 1 februari – 30 april 2022

Merve Gül Özokcu är en Istanbulbaserad arkitekt, forskare och aktivist. Hon har drivit deltagandeprojekt och arbetat med kreativa utvecklingsprojekt i över 10 år. Hennes praktik, tillsammans med kollektivet Architecture for All, syftar till att har en social inverkan på politiskt orienterade problem, att prioritera insatser på plats och gemensamhetsorienterade interventioner samt har ett proaktivt förhållningssätt (https://herkesicinmimarlik.org/en/). Projekten hon medverkat i har fokuserat på frågor kring omvandlingen av byggnader på landsbygden och kvinnors och barns rum och plats för alternativ utbildning samt återtagande av offentliga rum.är en Istanbulbaserad arkitekt, forskare och aktivist. Hon har drivit deltagandeprojekt och arbetat med kreativa utvecklingsprojekt i över 10 år. Hennes praktik, tillsammans med kollektivet Architecture for All, syftar till att har en social inverkan på politiskt orienterade problem, att prioritera insatser på plats och gemensamhetsorienterade interventioner samt har ett proaktivt förhållningssätt (https://herkesicinmimarlik.org/en/). Projekten hon medverkat i har fokuserat på frågor kring omvandlingen av byggnader på landsbygden och kvinnors och barns rum och plats för alternativ utbildning samt återtagande av offentliga rum.

Merve Gül Özokcu

Merve Gül Özokcu

Under sin tid som ateljéstipendiat på IASPIS kommer Merve att arbeta med projektet Women Narrative Spaces, som sammanför hennes erfarenhet av intervjuer från ”deltagande-fältarbete” och en forskningsmetod som använder gemensam matlagning och muntlig tradition som verktyg. I den här delen av sin forskning kommer hon att titta på migrations- och kvinnoarkiv och intervjua kvinnor som migrerat till Sverige. Detta är ett försök att ”resa” med dessa kvinnor genom deras geografiska erfarenheter och genom dessa dagliga rutiner undersöka utrymmen av omsorg som kan kopplas till gemensamhet och mat. Den muntliga berättelsen blir ett verktyg genom vilket ekofeministiska perspektiv avslöjar arkitekturens sociala reproduktion. Hennes forskningsmetod utgår från mat och matlagningsvanor och deras relation till platsen. Hon tittar på de minnen av köken som kvinnor varit en del av under sina liv, och hur detta interagerar med och anpassar sig till en ny geografi; vad som delas, hur det överförs till nuet och förhållandet mellan minnet och de dagliga rutinerna av mat och rymd. Hennes avsikt är att dessa samtal ska vara en vägledning för att stärka allmänningar (delning och solidaritetspraxis). Hon ser dokumentationen av rutiner som är ingår i berättelser och anpassningen av förändringarna efter plats och tid som en avkoloniseringspraktik.

Merve Gül Özokcu är deltidslektor på olika universitet och doktorand vid İTÜ Istanbul Technical University. Hon tog sin masterexamen med avhandlingen om “Alternative Processes and On-Site Performance in Architecture Education and Practice”. Uppsatsen diskuterar ”Hur en alternativ process kan organiseras i arkitekturens premisser”, med begrepp som makt, biopolitik och prekaritet och det system som dessa begrepp verkar i genom språk,diskurs och utbildning. Merve är involverad i många kollektiva projekt som bl.a. ställs ut på Chicago Architecture Biennial, Venice Architecture Biennial, Istanbul Design Biennial, Salt Istanbul, V&A Museum London, MAXXI Rome och ngbk Berlin. Hon medverkande i Svenska institutets projekt Equal Spaces och har varit stipendiat inom IKSV’ program Design Resilience. Hon är en del av forskningskollektivet Arazi Assembly (http://araziassembly.org/) baserat i den sydöstra regionen av Turkiet som betraktar kunskapsproduktion som en form av avkolonisering, omsorg och solidaritet.

Architecture for All

Arazi Assembly