Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ángel Núñez Pombo

Residensstipendiat i Stockholm 4 februari – 30 april 2019
 
Ángel Núñez Pombo (ESP), född 1969 i Madrid, bor och arbetar i Ponferrada, Spanien.

Under de senaste åren har jag producerat arbeten i allt från traditionella tekniker som teckning, måleri och skulptur till mikroelektronik och programmering, video och installationer med rörelseavkänningssystem och kollaborativa arbeten med pedagogisk inriktning.

Arbetena uppvisar forskningsspår som undersöker betraktarens deltagande i skapandet av föremål och situationer.

Det kan förefalla som om det inte finns några formella likheter mellan de olika serierna men det de har gemensamt är det optiska och utforskningen av betraktarens olika varseblivningssätt.

 

 

De enkla formerna och de valda materialen ger verken en icke-monumental kvalitet. Det finns en avsikt att ”förföra” betraktaren med sinnliga och perceptuella attribut och skapa en balans mellan det personliga, spektaklet och det poetiska.

Angel Núñez Pombo är en bildkonstnär från Spanien. Han har examen från Universidad Complutense de Madrid och har bedrivit forskningsstudier på institutionen för måleri på Wimbledon School of Art, London och Virginia Commonwealth University, USA. Han har också masterexamen i skulptur och nya medier från Virginia Commonwealth University och masterexamen i Critical & Pedagogical Studies från Konsthögskolan i Malmö.

Núñez Pombo har tilldelats stipendier för att utveckla projekt vid ISCP International Studio and Curatorial Program, New York; Tokyo Wonder Site, Tokyo; Real Academia de España i Rom, Indiana University och Interaction Design Department på Malmö universitet.

Han är representerad i museisamlingar som Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC); Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC); Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo; och institutioner som Caixanova, CajaEspaña, Real Academia de España i Rom, Metronom Collection, Pamplona Collection och Mica Collection.

Han har tilldelats priser och utmärkelser i skulptur, video och elektronisk konst och undervisat i skulptur på Virginia Commonwealth University och Indiana University.

angelnuñezpombo.com

Se videointervju med Ángel Núñez Pombo här

 

English

Ángel Núñez Pombo

Studio grant holder in Stockholm 4 February – 30 April 2019

Ángel Núñez Pombo (ESP), b. 1969 in Madrid, lives and works in Ponferrada, Spain.

In the last few years I have produced diverse bodies of work in a multiplicity of mediums, from traditional drawing and painting to sculptural objects; works employing microelectronics and programming; videos and installations employing motion detection systems and collaborative works employing pedagogical approaches.

These bodies of work show paths of research that investigate the involvement of the spectator through the creation of objects and situations.

Although the different series may appear to lack a formal resemblance, what they have in common is the optical as the primary sense and the examination of the modes of reception from the spectator.

The straightforward nature of the proposals and the chosen materials give the works an un-monumental quality. There is an intention to “seduce” the viewer with sensorial and perceptual attributes and to generate an equilibrium between the personal, the spectacle and the poetic.

Angel Núñez Pombo is a visual artist from Spain. He holds a degree from Universidad Complutense de Madrid and has pursued postgraduate studies at the Painting Department of Wimbledon School of Art, London and Virginia Commonwealth University, Virginia, USA. He holds an MFA in Sculpture and New Media from Virginia Commonwealth University and an MFA in Critical & Pedagogical Studies from Malmö Art Academy, Sweden.

Núñez Pombo has received grants to develop projects at ISCP International Studio and Curatorial Program New York, Tokyo Wonder Site Tokyo, Spanish Academy of Rome, Indiana University and the Interaction Design Department at Malmö University.

He is represented in the permanent collections of museums such as CGAC, Galician Museum of Contemporary Art; MUSAC, Museum of Contemporary Art Castilla y Leon; Artium, Basque Centre-Museum of Contemporary Art; and in institutions including Caixanova, CajaEspaña, the Spanish Academy of Rome, the Metronom Collection, the Pamplona Collection and the Mica Collection.

His work has been awarded prizes in Sculpture, Video and Electronic Arts and he taught Sculpture at Virginia Commonwealth University and Indiana University.

angelnuñezpombo.com

Watch video interview with Ángel Núñez Pombo here