Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Stefan Tcherepnin

Residensstipendiat i Stockholm 4 november 2020 – 30 juni 2021

Stefan Tcherepnin är född 1977 i Boston, USA. Han bor och arbetar i Kingston, NY, USA.

Stefan Tcherepnin är blandteknikkonstnär, kompositör och musiker. Hans verk är ofta utformade som omslutande, metaberättande installationer som kombinerar måleri, skulptur, video och upphittade föremål. Tcherepnins metod är till sin natur samarbetsinriktad och tillsammans med andra konstnärer, musiker och författare skapar han miljöer där spontana handlingar och framträdanden kan äga rum.

Installation view: Stefan Tcherepnin, The Mad Masters, 2018, Stedelijk Museum, Amsterdam. Foto: Gert Jan van Rooij

Förutom bildkonstnärskapet är Tcherepnin verksam som kompositör och framför avantgardistisk musik. Hans kritikerrosade inspelning av den visionära kompositören Maryanne Amachers Petra for Two Pianos (tillsammans med pianisten Marianne Schroeder) släpptes av Blank Forms Editions 2019, liksom hans band Afumas debutalbum Songs From the Shore. Hans duo PSST (med trumslagaren Paul Sigerhall) släppte dessutom kassetten Real Gospel på Stockholmsetiketten STYX/PTROLEUM 2019.

Tcherepnin vill ägna tiden på Iaspis åt att göra en muterande omslutande installation och lära känna andra kreativa personer som är intresserade av att öppna, aktivera och kanalisera transformativa krafter genom upphittade och tillverkade föremål. Han planerar att dokumentera skapandeprocessen och presentera den resulterande berättarstrukturen som en video och i (bland annat musikaliska) framträdanden med och av personerna som deltar.

Kommande utställningar: Aspen Art Museum, USA; Le Consortium, Dijon, Frankrike; och Fitzpatrick Gallery, Paris, Frankrike.

Aktuella separatutställningar: Kunsthalle, Zürich, Schweiz; Stedelijk Museum, Amsterdam, Nederländerna; Freedman Fitzpatrick, Los Angeles, USA; Real Fine Arts, NYC, USA; och Francesca Pia, Zürich, Schweiz.

Aktuella grupputställningar: Dependence, Bryssel, Belgien; Blank Forms, NYC, USA; Greene Naftali, NYC, USA; Halle für Kunst, Lüneberg, Tyskland; Tbilisi 16, Georgien; Künstlerhaus Bremen, Tyskland; och Kunsthaus Glarus, Schweiz.

freedmanfitzpatrick.com/stefan-tcherepnin

 

English

Stefan Tcherepnin

Studio grant holder in Stockholm 4 November 2020 – 30 June 2021

1977, Boston, USA. Lives and works in Kingston, New York, USA.

Stefan Tcherepnin is a mixed media artist, composer and musician.  His work often takes the form of immersive, meta-narrative installations that integrate painting, sculpture, video and found objects. Tcherepnin’s approach is inherently collaborative and he frequently unites with other artists, musicians and writers to create environments in which spontaneous actions and performances may unfold.

Alongside his visual art practice, Tcherepnin is a composer and performer of avant-garde music. His critically acclaimed recording of visionary composer Maryanne Amacher’s Petra for Two Pianos (alongside pianist Marianne Schroeder) was released by Blank Forms Editions in 2019, as was his band Afuma’s debut album, Songs From the Shore. His duo PSST (with drummer Paul Sigerhall) also released a cassette, Real Gospel, on Stockholm imprint STYX/PTROLEUM in 2019.

During his residence at IASPIS, Stefan intends to produce a mutating immersive installation, connecting with other creative individuals interested in unlocking, activating and channeling transformative energies through found and produced objects. He plans to document the creative process and present the resultant emergent narrative structure as a video and in performances (musical and otherwise) with and by participating individuals.

Upcoming exhibitions: Aspen Art Museum, USA; Le Consortiom, Dijon; Fitzpatrick Gallery, Paris.
Recent solo exhibitions: Kunstalle, Zürich; Stedelijk Museum, Amsterdam; Freedman Fitzpatrick, Los Angeles; Real Fine Arts, NYC; Francesca Pia, Zürich.
Recent group exhibitions: Dependence, Brussels; Blank Forms, NYC; Greene Naftali, NYC; Halle für Kunst, Lüneberg; Tbisili 16, Georgia; Künstlerhaus Bremen; and Kunsthaus Glarus.

freedmanfitzpatrick.com/stefan-tcherepnin