Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sara Ouhaddou

Residensstipendiat i Stockholm 16 november 2021 – 28 februari 2022

Sara Ouhaddou är konstnär som bor och arbetar i Marocko och Frankrike. Hon är född i Frankrike, men i en traditionell marockansk familj. Denna dubbla kulturella bakgrund genomsyrar hennes konstnärskap som en kontinuerlig dialog. I en pendling mellan traditionella marockanska konstformer och samtidskonstens konventioner strävar hon efter nya perspektiv på det konstnärliga skapandets bortglömda kulturella samband. Hon arbetar på plats med verk som bygger på möten med samhällen, hantverkare och forskare, och undersöker kulturarvets miljöer och föremål. Varje verk är ett projekt som kännetecknas av lärande, kunskapsutbyte och intima eller allmängiltiga berättelser.

Foto: Sara Ouhaddou

Under arbetsvistelsen på IASPIS kommer hon att arbeta vidare på och bredda projektet Une conversation banale som är inriktat på likheterna mellan avlägsna territorier och samhällen i Marocko och Japan. Hon har utforskat den förhistoriska keramiken i den del av Atlasregionen som amazigh-folket (amazigh är berbernas namn på sig själva) betraktar som sin hemtrakt, mönstren i traditionella berbiska tyger och andra hantverk, samt jomon-keramikens mönster och koghin-zashi från Aomori. Hon utgår ifrån tanken att de båda regionerna som enligt den officiella historieskrivningen aldrig mötts på något vis ändå ska korsa varandras vägar. Deras gemensamma arv är större än människornas och de kända föremålens resor. Sara Ouhaddou kommer nu att bredda sitt mångbottnade projekt till att omfatta Nordeuropas ursprungsbefolkning i undersökningen, inte minst den samiska.

Sara Ouhaddou studerade på École Olivier De Serres Paris. Hon har medverkat i följande utställningar: Moroccan Trilogy (2021), Museo Reina Sofia, Madrid, Spanien; Global Resistance (2020), Centre Pompidou, Paris, Frankrike; Manifestabiennalen, Trait-Union, Marseille (2020), Frankrike; Our World is Burning, Palais de Tokyo, Paris (2020), Frankrike; Islamic Art Festival, Sharjah (2017-2018), Förenade Arabemiraten; Crafts Becomes Modern, Bauhaus Dessau Foundation, Tyskland (2017); Marrakechbiennalen, Marocko, (2016); samt haft separatutställningar på Moulin d’Art Contemporain Toulon, Frankrike (2015); Gaite Lyrique Tanger-Tanger, Paris, Frankrike (2014); och på franska institutet i Marrakech, Marocko (2014). Hon representeras av galleri Polaris, Paris.

 

English

Sara Ouhaddou

Studio Grant holder in Stockholm 16 November 2021 – 28 February 2022

Sara Ouhaddou is an artist living and working between Morocco and France. She’s born in France in a traditional Moroccan family and this dual culture informs her practice as a continuous dialogue. She strikes a balance between traditional Moroccan art forms and the conventions of contemporary art, aiming to place artistic creation’s forgotten cultural continuities into new perspectives. She works in situ, producing works based on encounters with communities, craftsmen and researchers, while exploring heritage sites and objects. Each of her works is a project of learning, exchange of knowledge and intimate or universal stories.

During her IASPIS residency she will continue working on and expanding on the project Une conversation banale wich has focused on the similarities between remote territories and communities of Morocco and Japan. She has been looking at the prehistoric pottery found in the Atlas region where the Amazigh (the name that the Berbers give to themselves) call home, the patterns in traditional Berber textiles and other crafts, and the patterns of Aomori’s kogin-zashi and Jomon pottery. She envisages the idea that these two regions that have never met, according to official history, will somehow cross paths. Their common heritage goes beyond the travels of humans or known objects. In this multi faceted project Sara will now expand this inquiry to include native population of Northern Europe and in particular the Sami.

Sara Ouhaddou studied at the École Olivier De Serres Paris. She has participated in the exhibition : Moroccan Trilogy (2021), Museo Reina Sofia, Madrid, Spain; Global resistance (2020), Centre Pompidou, Paris, France, Manifesta Biennial, Trait-Union, Marseille (2020), Our World is burning, Palais de Tokyo, Paris (2020) Islamic Art festival, Sharjah (2017-2018) Crafts Becomes Modern, Bauhaus Dessau Foundation, Germany (2017); Marrakech Biennale, Morocco, (2016) and also held an exhibition of her work at the Moulin d’Art Contemporain Toulon, France (2015); Gaite Lyrique Tanger-Tanger, Paris (2014); and Marrakech French Institute (2014). She is represented by the Polaris gallery, Paris.