Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sara Brolund de Carvalho

Residensstipendiat i Stockholm 1 oktober 2019 – 31 mars 2020

Sara Brolund de Carvalho. Född 1974 Göteborg. Uppvuxen i Sverige, Angola och Portugal. Bor och verkar i Stockholm.

Min verksamhet de senaste åren har främst bestått av utställningar, publikationer och event med gruppen Aktion Arkiv som drivs av Helena Mattsson, Meike Schalk och mig. Vårt samarbeta initierades 2014 i samband med utställningen Tensta Museum: Rapporter från nya Sverige på Tensta Konsthall där vi undersökte deltagande processer i bostadsförnyelseprojekt under 80-talet i Tensta och dess påverkan på dagens aktiviströrelser i förorten.

I utställningen använde vi oss metoder som möjliggör en kollektiv forskning vilken inkluderar publiken genom vitnesseminarier, guidade turer och iscensättningar av historiska händelser i svensk bostadspolitik. Vi vill verka för en deltagande historieskrivning genom aktioner som samlar olika aktörer ﴾staden, organisationer, föreningar m fl.) och publiker ﴾boende, brukare, besökare m fl.) kring urbana kulturella, historiska och politiska frågeställningar. Under aktionerna samlas information in genom interaktionen mellan aktörer och publik. Aktion Arkiv tar en uppsökande roll och syftar till att nå platser som ofta ligger utanför historieskrivningens upptagningsområden. Vi påbörjade 2017, som en del av Arkitektur Biennalen i Wien, ett undersökande av koncepten Care+Repair i relation till området Nordbahnhof i Wien och avslutade detta projekt i september i år. 2018/2019 var jag gästforskare på ArkDes och initierade där ihop med Aktion Arkiv ett undersökande om gruppen BiG (Bo i Gemenskap). Vi arrangerade ett vittnesseminarium på ArkDes med BiG som väckte nya spännande frågeställningar kring begreppen gemenskap och kollektivitet.

På Iaspis vill jag ihop med Aktion Arkiv fortsätta att undersöka gruppen BiG och de teman som kommit fram i vårt vittnesseminarium. Vi kommer att pröva re-konstruera historiska objekt, använda storskaliga tidskartläggningar samt använda film i processen.

Magisterexamen i Arkitektur från Kungliga Tekniska Högskolan + Magisterexamen i Konst från Konstfack.

Utställningar och andra projekt med Aktion Arkiv 2018/ 2019:
“Critical Care: Architecture and Urbanism for a Broken Planet” på Arkitekturzentrum Wien, Caring for Communities, Forum teater i Nordbahnhof, Wien + en publikation med samma titel, “Tensta Museum” (hösten 2018) på Public Luxury på ArkDes.

sarabrolunddecarvalho.com