Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sandi Hilal

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2019

Sandi Hilal, född 1973 i Beit Sahour, Palestina; bor och verkar i Stockholm.

Jag är arkitekt, konstnär och pedagog. Jag håller för närvarande på att utveckla ett konst- och forskningsprojekt kring begreppet gästfrihet och i synnerhet om ”rätten att stå som värd”, vilket inkluderar projektet Al-Madhafah, vardagsrummet, med stöd av Statens konstråd, med vars hjälp den första Madhafah genomfördes i Boden. Madhafah kommer att turnera till flyktinglägret Fawwar i Palestina, ArkDes, Stockholm; NYU Art Gallery; Van Abbemuseum, Eindhoven och Qalandiya International, Palestina.

 

Det arabiska ordet Al-Madhafah betyder vardagsrum, en plats mellan det privata och det offentliga, ett sällskapsrum där man tar emot gäster. Det är den delen av en bostad som har potentialen att omkasta rollerna gäst och värd och skänka gästfriheten olika politiska och sociala innebörder. Den söker mobilisera tillståndet ”permanent tillfällighet” som ett arkitektoniskt och politiskt koncept som kan utmana de binära begreppen inkludering och exkludering, publikt och privat, gäst och värd. Det aktiverar tillfälliga personers rätt att agera värd och inte förbli en evig gäst; rätten till liv i deras nya vistelseorter utan att behöva ge upp känslan av tillhörighet med hemlandet. Under ateljévistelsen vill jag fortsätta utveckla Madhafah-projektet.