Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sandi Hilal

Residensstipendiat i Stockholm 1 april – 30 september 2019

Sandi Hilal, född 1973 i Beit Sahour, Palestina; bor och verkar i Stockholm.

Jag är arkitekt, konstnär och pedagog. Jag håller för närvarande på att utveckla ett konst- och forskningsprojekt kring begreppet gästfrihet och i synnerhet om ”rätten att stå som värd”, vilket inkluderar projektet Al-Madhafah, vardagsrummet, med stöd av Statens konstråd, med vars hjälp den första Madhafah genomfördes i Boden. Madhafah kommer att turnera till flyktinglägret Fawwar i Palestina, ArkDes, Stockholm; NYU Art Gallery; Van Abbemuseum, Eindhoven och Qalandiya International, Palestina.

Foto: Sandi Hilal

Det arabiska ordet Al-Madhafah betyder vardagsrum, en plats mellan det privata och det offentliga, ett sällskapsrum där man tar emot gäster. Det är den delen av en bostad som har potentialen att omkasta rollerna gäst och värd och skänka gästfriheten olika politiska och sociala innebörder. Den söker mobilisera tillståndet ”permanent tillfällighet” som ett arkitektoniskt och politiskt koncept som kan utmana de binära begreppen inkludering och exkludering, publikt och privat, gäst och värd. Det aktiverar tillfälliga personers rätt att agera värd och inte förbli en evig gäst; rätten till liv i deras nya vistelseorter utan att behöva ge upp känslan av tillhörighet med hemlandet. Under ateljévistelsen vill jag fortsätta utveckla Madhafah-projektet.

 

English

Sandi Hilal

Studio grant holder in Stockholm 1 April – 30 September 2019

Sandi Hilal, born 1973 in Beit Sahour, Palestine; lives and works in Stockholm.

I’m an architect, artist and educator. I’m currently developing an ongoing art and research project around the concept of hospitality, particularly the Right to be a Host, including the project Al-Madhafah: the hospitality room, under the aegis of Public Art Agency Sweden that enabled the creation of the first Madhafah in the city of Boden, located 80 km south of the Arctic Circle. The Madhafah will travel to other places such as the Fawwar Refugee camp in Palestine, and will be presented at ArkDes, Stockholm; NYU Art Gallery, the Van Abbemuseum, Eindhoven, Netherlands and Qalandiya International, Palestine.

Al-Madhafah, in Arabic, is the living room dedicated to hospitality. It has the potential to subvert the role of guest and host and give a different socio-political meaning to the act of hospitality. It seeks to mobilise the condition of permanent temporariness as an architectural and political concept able to challenge the binaries of inclusion and exclusion, public and private, guest and host. It activates the rights of temporary people to host and not to eternally be a guest, the right to claim life in the new destination but without feeling obliged to revoke the desire to belong to the life back home. During the Residency I would like to continue to further develop the Madhafah project.